Bra eller dårlig humor?

Som noen av dere vet har jeg tilbragt en langhelg i nordnorge og jeg kom hjem derfra sent mandag kveld. På tross av masse venting, forsinkelser og tull under selve reisen, så ble oppholdet i nord uansett kjempevellykket, det bar nydelig vær fra begynnelse til ende, og jeg møtte fiiiine folk 🥰

Jeg besøkte to utesteder og ble litt forundret over mat- og drikkekartene på disse to stedene. Det første jeg viser til syntes jeg selv var en morsom meny, særlig den første retten, selv om jeg ble forundret over at denne retten ble servert i oddetall og faktisk ikke partall (se bildet under) 😂

Det andre kartet er drinker, og jeg lo ikke, personlig synes jeg det ikke er morsomt, bare dumt. Man drar ut på byen for å hygge seg, ha en litt trivelig kveld med et par tre venner og slippe tenke på elendigheta, så er dette hva man får servert (se bildet under) 😳

Er det bare meg eller som har slike reaksjoner på disse menyene? Kanskje jeg har helt rævva humor eller? Hva mener du? 🤪

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#city #verftet #humor #nordnorge #harstad

De har jo tross alt samtykket!


En seier til fanatisk kristne, religiøse sekter, islam og ellers mennesker som enten lever med mangel på forståelse og medmenneskelighet, eller bare rett og slett ikke unner andre mennesker lykke eller kjærlighet der de har druknet i sitt eget bitre hat.

Jeg blir så sørgelig frustrert, jeg vet det er så lite jeg kan gjøre med dette, men jeg kan fremdeles ytre meg, jeg kan fremdeles si hva jeg mener og prøve få med meg et par stykker til å gjøre det samme, kjempe videre. Det på tross av at jeg vet at når jeg tar opp temaer som dette i bloggen her, når jeg virkelig trenger at folk trykker liker, kommenterer, ytrer seg, engasjerer seg og deler dette, da er det tyst som graven.

Folk gjør seg uvitende, hva som ikke angår dem selv er ikke realitet, å engasjere seg gjør man ikke før det er for egen vinning. Godhetstyrrani. Som når folk poster #50erikkenok på Facebook-statusene sine, eller pride-flagget på profilbildet sitt. «Se på meg, så medmenneskelig jeg er, så bra person jeg er». Meg, meg, meg.. men når man skal gjøre noe for andre. Når det virkelig gjelder. Nei!

Dette gjelder ikke alle, men.. jeg vet dere ser poenget mitt! Hadde vært storartet om dere kunne motbevise mine ord!

Jeg tenker. Vi lever i 2021. I denne måned fyller jeg 44 år og får nå oppleve et storting, en regjering som setter oss tilbake i tid. Som setter medmenneskelighet og menneskets framgang tilbake. Dette er slik jeg ser det, faktisk helt absurd og fucked up!!

Samliv mellom menn var straffbart fram til 5 år før jeg ble født. Jeg er veldig glad jeg ikke levde som voksen person på den tiden da homofile ble lovlig jaktet på og straffet for noe som kun angår de samtykkende parter det gjelder. Det ville vært for meg så psykisk belastende at jeg muligens, hvem vet, hadde blitt ført inn i selvmordsstatistikken til de som velger ta sitt eget liv etter å stadig bli utsatt for hat og overgrep også fra det offentlige.

Da jeg var 6 år ble det forbudt å diskriminere homofile. Den gang visste ikke jeg at jeg var homofil, det kom ikke før mange år etter, men uansett var jo det et stort lysglimt for de homofiles framtid. En seier for likeverd, aksept og kjærligheten til sine medmennesker.

Da jeg var 16 år mener jeg å huske, da fikk homofile lov til å inngå partnerskap. Vi kunne gifte oss. Jeg er fra nordnorge, så dette var noe homofile var forsiktige med å gjøre i den delen av landet, for enda da, og lenge etter var det tabu. Men jeg var da første i landsdelen som inngikk partnerskap, jeg signerte og giftet meg med mannen jeg var forelsket i, og media kom løpende etter oss som om vi var kjendiser. Ti år etter, da jeg var 26 år ble ekteskapsloven endret. Registrert partnerskap ble lagt på hylla, homofile fikk lov til å inngå ekteskap. Nok en seier for aksept, den alternative familie, medmenneskelighet, likeverd og kjærligheten.

Så sitter vi her i dag da. I 2021 og har debatt om konverteringsterapi, også kjent som homoterapi. Altså handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte (evt. undertrykke) sin seksuelle orientering, sin legning, den en er skapt for å bli. Det ser ut til at storting og regjering ønsker at det fortsatt skal være lov med slik «terapi» i Norge i dag. De legitimerer dette med å si at konverteringsterapi skal være tillatt om du er fylt 16 og du samtykker.

Det er lov å mene at homoseksualitet er en synd. Jeg skjønner det ikke og vil alltid kjempe mot et slikt syn. Samtidig vet jeg at jeg må leve med at noen konservative mennesker ser dette annerledes. Og jeg støtter selvsagt ytringsfriheten og verner om den. Og så har vi jo «tankefriheten» som «vår» statsminister Erna Solberg verner om.

Men religionsfriheten har jeg problemer med. Religion er roten til alt ondt! Ikke misforstå, alle må få tro på hva de vil, Bibelen, Koranen, Tora, Muhammed, Jesus og whatever falske guder de måtte ønske. Ingen har noengang noensinne bevist ad noen av disse såkalte gudene er ekte, men om det gir folk noe positivt, så må de gjerne sitte å be i sine hjem hele døgnet 24-7 om de vil. Men jeg vil ha religion ut av det offentlige. Religion er grusomt, er det noe vi kan lære av historien så er det definitivt det!

Tenk dere at vi sitter i år 2021 og disse religiøse mener den religionsfrihet de faktisk har blir krenket om de ikke tillates å utøve en behandling vi vet er skadelig. Jeg mener dette er misbruk av religionsfriheten. Igjen ser vi ondskapen religion påfører samfunn og mennesker!

Menneskerettsrådet om diskriminering og vold i OHCHR har utarbeidet rapporter om det som skjer på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. I rapporten slås det fast at konverteringsterapi er uetisk, farlig, uvitenskapelig og ineffektivt, og at det i noen tilfeller må anses som en grusomhet, altså konverteringsterapi/homoterapi er definert som tortur. Derfor har blant annet FN oppfordret sine medlemsstater å forby dette. Dette står skrevet i regjeringens egne høringsnotater.

Jeg har fulgt med på diskusjoner på sosiale media og hvor det måtte være for å få med meg hva som er argumentene for slik en stygg «behandlingsform», og da er det jo slik at noen mener at hvis, eller om en person virkelig ønsker å kjempe mot disse følelsene, bekjempe å være tiltrukket av det samme kjønn, bekjempe å forelske seg i en av samme kjønn, bekjempe sin kjærlighet, undertrykke, indoktrinere, ønsker å endre dette – burde det ikke være lov å prøve?

Her sier storting og regjering og de som elsker disse som sitter på tinget i dag, for de slipper diskusjon om sin absurde kjærlighet i religion og de fanatisk religiøses navn, i ondskapens navn. De sier, dette siterer jeg fra en artikkel jeg nylig leste:

«Bare prøv den skadelige handlingen. Vi vet at det rammer din selvfølelse. At det antagelig er en betingelse for å bli sett på som et fullverdig medlem av din familie eller ditt trossamfunn. At du har slåss mot disse følelsene. At du etter denne behandlingen har større sjanser for psykiske skader. Vi vet og har omtalt i vårt eget høringsnotat at studier rapporterer om økte nivåer av angst, depresjon, selvmordstanker- og selvmordsforsøk. På tross av all kunnskap vi sitter med, tror vi at enkeltindivider underlagt all denne sterke sosiale kontrollen vil kunne gi et fritt og selvstendig samtykke».

Hilsen Storting og Regjering, Erna Solberg og co.

Hvorfor skal de som ikke trenger hjelp presses til en unødvendighet? Det er jo nettopp det som har skjedd gjennom tidene. Fordommer, hets, mangel på aksept, diskriminering, mobbing. Det er jo nettopp slike handlinger som gjør andre mennesker psykisk syke. Det er slike handlinger som driver mennesker til å tro at de ikke er verdt noe. Dette er hva mange homofile sliter med. Jeg kan si at enhver som søker hjelp hos noen som tilbyr hjelp går inn i en skjev maktbalanse. Det være seg om «hjelperen» er sosionom, psykolog, prest eller åndelig veileder.

Tenk noe så grusomt som at den som søker hjelp har lidd seg gjennom en ungdomstid, sloss med følelser man har forsøkt å fortrenge til boblen eller livet selv sprakk. Tenk om mamma og pappas støtte, din familie, dine nære og kjæres støtte og kjærlighet er avhengig av at du prøver alt for å bekjempe disse følelsene. Bekjempe den du er. At du presses til å gi fra deg kjærlighet og lykke i livet for mennesker som nekter å akseptere den du er.

Du gir etter, du samtykker. For hvilket annet valg ser du for deg? Du gir ditt samtykke fordi det er vokst frem i en sosial kontekst der det føles som om det ikke finnes noe alternativ. Hvem vil vel ikke ha sine foreldres kjærlighet? Hvem vil vel ikke ha sin families kjærlighet? Hvor mange frykter ikke å være helt alene i denne verden?

Det er det en føler at en risikerer under et slikt press. Skal en ta sjansen på å miste alle i et samfunn hvor kjærligheten ikke blir hverken respektert eller verdsatt?

Regjeringen peker på jussen, og vurderinger fra egen lovavdeling. Men lovavdelingen fikk et notat utarbeidet av flere departementer med en bestilling som inneholdt en rekke presiseringer av og forutsetninger for den skisserte reguleringen. Arbeidsgruppen har i sitt notat gitt uttrykk for at de antar at det ikke er forenlig med menneskerettighetene å forby utøvelse av homoterapi overfor voksne som har gitt et reelt samtykke. Smart formulering der må jeg si..

Denne lovavdelingen, altså juristene, de har nok gjort en grundig vurdering. De har gått etter boka og jurister kan gi råd. Men å gjemme seg bak en lovavdeling og jurister i en tid hvor grunnloven og menneskerettigheter er satt til side av den samme regjeringen. Det blir for dumt. Her må politikerne bestemme på menneskelig grunnlag. Politikernes vurdering må favne bredere enn jussen. Å anta at juristene når de skal vurdere forholdsmessighet besitter bred og god nok kunnskap om homofiles levekår og i hvilken kontekst dette må forstås, er i beste fall naivt.

Politikere er landet og folkets ansatte. De er til for å ivareta våre alles interesse, at vi kan leve i et trygt og godt samfunn, som majoritet eller minoritet. Homofile er nordmenn, vi har ikke kommet fra andre land og søkt om opphold, vi er født her. Vi er barn av de som har bygd opp dette landet. Vi er noens bror, søster, nevø, onkel, tante, venn, nabo, barnebarn eller besteforelder. Vi har politikere for disse viktige oppgavene. Politikk handler om å veie hensyn opp mot hverandre. Og det som er best for alle, for menneskene i samfunnet, må veie tyngst.

Et lovforslag om å tillate konverteringsterapi, homoterapi på mennesker som samtykker fra fylte 16 år vil gi legitimitet til noe grusomt stygt. Dette er frontet av Abid Raija og Erna Solberg og Kristelig Folkeparti. En herlig forening av krefter fra fanatiske kristne og Islam.

Regjeringen har gitt fanatiske kristne og Islam en formidabel seier og Kristelig Folkeparti har fått gjennom sin første seier i homopolitikken på mange år. At Erna Solberg har fått seg til å skryte av dette lovforslaget viser nok en gang hva for type menneske hun er, for i anstendighetens navn, i medmenneskeligheten navn, i aksept og kjærlighetens navn, så er ikke å vedta lovlig homoterapi noe å skryte av.

Da sitter alle de som gjennomgår konverteringsterapi, fortvilte tenåringer, de ensomme og forlatte får heller betale prisen. De får fortsette bli traumatiserte, leve et liv uten lykke og kjærlighet.

For de har jo tross alt samtykket.


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#konverteringsterapi #behandling #regjering #homoterapi #kristendom #islam #ernasolberg #religiøsesekter #sekt #storting #homofili #legning #aksept #likeverd #kjærlighet #høyre #abidraja #lovutvalg #jurister #fn #venstre #krf #lovregulering #norge

Har endret Oslo, nå skal hele Norge endres!


Valgkampen er i gang for fullt og stadige målinger viser at det er relativt stor sjanse for at det blir en del endringer på Stortinget. Nå har ikke jeg det slik at jeg bare kan foreta en slik måling selv for å finne ut hvilke målinger som er foretatt som er mest reelle, men jeg har stilt noen spørsmål i forskjellige kretser. Ikke det at jeg tror slike målinger er så veldig troverdige, men en liten pekepinn gir de. Noen av resultatene er på sett og vis bra, men det meste er horribelt skremmende.

Altså, slik det ser ut når jeg regner snitt av målingene så sitter vi igjen med flest stemmer til Arbeiderpartiet på toppen og Høyre så nært at de like gjerne kan vippe opp til toppen ved valget. Nummer tre på lista er Senterpartiet. Disse tre partiene troner langt over de resterende som trolig vil sitte med mandater på stortinget. Kristelig Folkeparti og Venstre forsvinner ut da de havner under sperregrensen. Men, se på dette..

01). Arbeiderpartiet (Ap)

02). Høyre (H)

03). Senterpartiet (SP)

04). Sosialistisk Venstreparti (SV)

05). Fremskrittspartiet (FrP)

06). Miljøpartiet De Grønne (MDG)

07). Rødt (R)

08). Demokratene (D)

Har ikke regnet ut prosent eller mandater til alle partiene da det ikke er min cup of tea, ei heller er dette relevant for det endelige resultatet etter valget. Men med å gå gjennom målingene foretatt av media så ser det ut til at Demokratene kommer inn med én mandat, og Miljøpartiet De Grønne får to mandater.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) gleder seg over å se at oppslutningen om partiet er økende, selv etter byrådskaoset i Oslo.

For å sitere Lan Nguyen:

«Vi i MDG har endret hovedstaden for alltid. Nå skal vi endre Norge. Målingene er gode som viser at folk er klare for et stort MDG også på Stortinget. Vi skal gjøre det lett å velge miljøvennlig, enten det er sunn vegetarmat, nattog til Europa eller elbil i distriktene. Og slik vi har utfordret fossilbilen i storbyene, skal vi nå utfordre oljenæringa ved å satse på nye grønne arbeidsplasser».


Følg Bunny Trash på 
MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#stortingsvalg #valg #måling

Linda (Lindas mat og hverdag) er god!

Det er et par tre år siden jeg første gang møtte Linda, og det tok lang tid til neste gang vi møttes irl, men vi har holdt kontakten via sosiale media fra den gang vi først møttes. Linda bor «utpå landet» som er mine ord på hvor hun bor. Der er det henne og hennes mann, tidvis også en datter, der er tur og natur, hunden Vincent og katter. Der er hobbyer som mat (oppskrifter hun har testet fra kjente kokker, egne oppskrifter og oppskrifter datteren har prøvd ut), bygging av miniatyrhus med miniatyrmøbler, hagestell og plaskedammer, negler, negledesign og mer til. Men først og fremst ei blid og flott dame!

Linda er ny på blogging, først en stund med miniblogg, nettopp kommet til «vanlig» blogg. Jeg ser hun har vært på topplisten fra første dag, og hun er inne på noe som kan utvikle seg, så derfor folkens. Stikk innom bloggen til Linda, kommenter, gi tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk og bli kjent med henne. Dere har ikke noe å tape, dere kan kun vinne 😜

Dette bildet over har jeg stjålet fra bloggen til Linda, det er fra hennes hjem hvor hun styrer.

Takk 😘

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#linda #lindasmatoghverdag #blogg

Nedgang i vaksineeffekt – tror dere på dette?!


I februar startet Israel med en gradvis gjenåpning. Dette var angivelig takket være Israels vaksineavtale med Pfizer.

Israel omtales nå som et «testland» for vaksinen. Det på tross av at de ikke begynte vaksineringen så lenge før andre land og man ikke visste så mye om resultater før andre land var igang. Det eneste med Israel er at de har hatt et hyppigere tempo med vaksineringen enn andre land. Så jeg selv føler at jeg trygt kan påstå at hele verden består av «testland». Alle som har latt seg vaksinere hittil i uansett land, er forsøkskaniner.

Hva forsøkene går ut på vites ikke, jeg deltar ikke.

Det ble relativt tidlig (mtp andre land hvor vaksineringen har gått tregere) uttalt at vaksinene var veldig effektiv i å hindre smitte og alvorlig sykdom. Allerede i mars gikk ‘sykdomstallene’ kraftig ned og 55,6 prosent var vaksinert med første stikk.

Les også: Solberg: – Vaksinering bør være prioritet nummer én, hvorfor?

Mot slutten av juni var over halvparten av Israels befolkning fullvaksinert.

Men nå bedriver media med koronavirusets Delta-variant-mutant som påskudd, for å fortelle at vi nærmer oss en ny bølge av smitte som vi ikke er beskyttet mot og fullvaksinerte blir smittet de også.

Må det ikke da nye vaksiner til? Hvor er de? Det gikk jo så raskt å lage de første, de som ikke skal godkjennes før i 2023. Hvor mange typer vaksiner skal man ta? Hvor mye guffe skal sprøytes inn i armene til folk? Inn i menneskekroppen?!

Hvor lenge skal befolkningen la seg lure til å være med på dette kjøret?

Israel gjenåpnet samfunnet og nå rapporterer landet en kraftig nedgang i beskyttelsen til Pfizer-vaksinen mot koronavirusinfeksjon. Altså, fullvaksinerte får covid19-smitte i høy skala og hurtig tempo!!

Vår eldre generasjon og flere til ser med vantro på nyhetene nå da de får høre dette. De største oppslagene under pandemien hittil har vært at vaksinene skal beskytte, to doser så er man fullvaksinerte. Man skal bli immune er hva de har forstått. Mens de som lytter og leser mer enn bare overskrifter og ingresser, men også får med seg de små bi-setningene hvor det står at man blir smittet og smitter videre, ikke blir sjokkerte, men heller oppgitte. Oppgitte fordi det er så innlysende blitt lagt vekt på å mislede folk, både av myndigheter og media.

Lureriet og misledingen pågår fremdeles, fullvaksinerte blir ‘smittet’ og ‘smitter videre’, og myndighetene og media forteller at disse ‘smittede’ ville blitt mer syke hvis de ikke hadde vaksinert seg. Hahaha.. Dét er jo BULLSHIT så til de grader. Hallo i luke to! Det har de ingen beviser for, men likevel sier de det. Hvem kan vel vite på forhånd om hvor syke noen blir av influensa, korona eller uansett virus eller sykdom? Ingen jeg vet om som har fått påvist koronavirus har blitt alvorlig syke. Tvert imot. De fleste hadde faktisk ikke visst om at de hadde dette —> viruset <— om ikke en meget spekulativ PCR-test hadde fortalt dem det!

Faktaopplysningene i dette innlegget er fra en rapport fra israelske helsemyndigheter, ifølge Bloomberg, utgitt denne uka mandag formiddag. Også andre medier, som Financial Times, melder det samme. Sjekk selv!

Fra første mai til 5. juni hadde vaksinene en effektivitet på 94,3 prosent. Fra 6. juni til starten av juli har dette stupt til 64 prosent og stuper enda.

En lignende nedgang er observert i beskyttelsen mot symptomer på koronaviruset.

Hva gjør denne guffa med dere? Hva inneholder den? Hva skjer over tid med kroppen deres og immunforsvaret når dere har all denne guffa innabords? Dere blir/holder dere i hvert fall ikke immune mot C19, det er bevist!

Link: Effektiviteten til Pfizer-vaksinen stuper (Nettavisen)

Så nok en gang, til dere som kalle de som ikke vil ha «vaksiner» nå, de som velger å vente, for idioter – idioter er de som ikke har vett!!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#vaksine #korona #covid #delta #lambda #corona #virus #mutant #variant #media #norge

Nå er jeg hjemme igjen ❤️


Torsdag morgen dro jeg med en liten trillebag fra hjemme her på Fjell i Drammen og opp til Harstad i Nordnorge. På tross av buss for tog fra Drammen til Asker og bytte til tog der så gikk reisen veldig bra fram til jeg var på Harstad/Narvik lufthavn på Evenes. Altså, det tok lengre tid å komme seg fra Evenes og hjem til mammaen min i Harstad, enn det tok fra Fjell og hele veien til Evenes. Jeg vet ikke hvor lang distansen er fra Fjell til Evenes, men det var altså to bussturer, en togtur og en flytur. Fra Evenes til Harstad er det fire mil med bussen inn til sentrum. Derfra er det en kortere tur med bybuss hjem til mamma. Vel ankommet Evenes ble det altså å sitte på en parkert buss i over 2,5 timer før den kjørte. Nordnorge i et nøtteskall.

Fire dager med et knallvær ingen i Harstad har sett maken til der på lang tid. Enkelte jeg kjenner holdt på å smelte bort på stolene sine på byens utecafeer. Noen gjemte seg i skyggen hjemme hos seg selv i egne bakgårder. Jeg synes det er bare digg, Harstad er aldri ellers så flott som på skikkelige fine soldager midt på sommeren. Jeg lover!

Jeg møtte gamle venner og bekjente. Det ble grillet hos mamma. Vi spiste softis på havna. Hadde lunsj på Tjeldsundkroa. Jeg besøkte søsteren min i hennes nye leilighet og vi besøkte gravene til våre besteforeldre. Det ble vorspiel hos ei venninne fredagskveld med påfølgende liten tur ut på «nattelivet». Lørdag ble stort sett hele dagen tilbragt midt i sentrum med kald øl omgitt av folk jeg ikke har sett eller pratet med på mange år. Med livekonsert av Ketil Stokkan (hahaha) 12 meter unna. Ja, i det hele tatt så var det mye hygge på kort tid. Jeg rakk ikke å dra til Nupen som for meg er et fantastisk sted å dra til på denne tiden der oppe. Spesielt med tanke på været.

Nupen (bildet øverst) er et sted ved Bremnes (hvor Kari Bremnes og co er fra) i Kvæfjord, like ved kommunegrensa til Harstad. Nupen er egentlig navnet på åsen over Bremnes. Åsen er 412 moh. I dagligtale brukes navnet Nupen om området ved fylkesvei 1 og ved fjæra, dit mange drar for å betrakte midnattsola. Fra Nupen ser man over Kasfjorden til fjellet Elgen og Indre Elgsnes, til Grøtavær, Andøya og Gapøya, og ut mot Norskehavet helt til horisonten i nord. Nupen ble kåret til Norges mest romantiske sted i 2009 av reisemagasinet Reiser og Ferie. Dette er et av stedene jeg virkelig anbefaler dere å besøke hvis dere er i området en flott og sen sommerkveld.

Reisen hjem gikk raskt fra Harstad til Evenes med bil. Ingen hindringer, 40 minutter kjøring. Men igjen ble der masse tull med flyforsinkelse og whatever. Så der ble jeg noen timer. Omsider gikk flyet fra Evenes og jeg landet sent på Gardermoen. I løpet av 15 minutter etter landing så satt jeg på Flytoget med nesen vendt hjem mot Drammen. Men dessverre, buss for tog fra Oslo S med stopp innom Asker. Så derfor da jeg ankom Drammen Stasjon rakk jeg akkurat å se siste buss hjem kjøre fra meg. Hahaha.. så da ble det taxi da, heldigvis med en av de sjeldent hyggelige taxisjåførene her som tok en ulovlig snarvei. Vel hjemme ble jeg mottatt av jentene mine som var over seg av glede, hoppet og spratt fram og tilbake som om dem ikke hadde sett meg på år. Også snuppen min da som hadde lagt Solo i fryseren for at den skulle være iskald, og laget hjemmelaget pizza. Jeg elsker dere, godt å komme hjem ❤️

Harstad


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#harstad #evenes #tjeldsundet #nupen #sol #sommer #familie #venner #nordnorge #drammen #hjem

Avkledd og ranet, truet med machete. Ikke alle kjenner ‘no go-sonene’ i Oslo!


Det er mange år siden nå jeg i Oslo på Grunerløkka ble overfalt av fem unge karer med kniv. Jeg reagerte instinktivt og handlet raskt og kom meg dermed hel unna med livet i behold. Det ble aldri noe oppslag i noen avis av dét, det ble heller ikke levert noen anmeldelse. Beskjeden jeg fikk var å komme til politiet på Grønland, like ved der dette hendte. Jeg bodde ikke i Oslo, jeg var bare innom med venner som hadde en intimkonsert og høytlesning på et utested. Jeg skulle da ikke frivillig bevege meg i nærheten av et sted som dette nettopp hadde skjedd. Dessuten hadde jeg ingen å anmelde, bare «fem unge utenlandske med kniv», det er jo ikke mye å gå på i Oslo, terroristers Mekka!

Foresstill dere oppslagene dersom unge norske gutter ganske systematisk hadde ranet, truet og banket opp innvandrere. Det ville blitt sett på som grovt rasistisk og blitt slått svært hardt ned på. Bakgrunnen til gjerningspersoner og ofre ville kommet tydelig frem i mediene. og politiet ville lagt inn mye mer ressurser for å finne den enkelte. De hadde vel dratt på hjemmebesøk til de stakkars ofrene og tatt avhør der, fremfor å be de dra alene fra Lysaker til Grønland for å forklare seg slik mange av ‘dagens’ ofre må gjøre, eller som de ba meg om den gang.

Motsatt skjer det hele tiden, innvandrere angriper etnisk norske. Slik er det hele tiden. I helga opplevde min samboer dette, her i Drammen, en innvandrer som ropte stygge ting og oppførte seg truende. Det gikk bra da denne personen var alene og det oppsto vitner rundt, så med det forsvant han. Men vanligvis opptrer de som virkelig er farlige i gjenger, og handlingene de begår er ikke hva mediene opplyser om. Skrives det en liten sak om det så fremstilles det som om det er vanlig norsk ungdom, når sannheten er at gjerningspersonene i en del tilfeller ikke kan norsk engang. Vi får ikke vite hva som skjer rundt oss, de av oss som er bevisste kan bare anta. Men de fleste lever i uvitenhet og hiver seg på bølgen i å kalle den som sier noe høyt for rasist.

Men det sier jeg dere, og det kan dere faktisk være ganske trygge på, gutta i denne saken som faktisk har fått litt oppmerksomhet nå heter ikke Harald og Torstein. Men dullingen med farlige voldelige kriminelle, potensielle drapsmenn i Oslo som det blir stadig flere av fortsetter. Det har helt klart pågått lenge nok, men det får bare fortsette og fortsette. Jeg selv vet om flere steder hvor man ikke kan gå alene på kveldstid for å for eksempel rekke et tog. Jeg snakker av egne erfaringer. Vi nordmenn må gå omveier. I Sverige kaller vi det ‘no-go soner’.

Les her om disse to som knyttet et belte rundt halsen på en voksen man, avkledde han og truet han med machete. Les om all faenskapen de har gjort her til lands, hvordan de, kriminelle farlige ungdommer får holde på uten at det egentlig får noen konsekvenser eller blir gjort noe med.

Link: Kledde av mann og ranet han med machete: «Du skal ikke hjem i natt» (TV2)Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#innvandrere #vold #kniv #machete #oslo #drammen #grønland #grunerløkka #tollbugata #innvandrerungdom #farlige #kriminelle #potensielledrapsmenn #politi #nogosoner #norge

Gjenåpning, 20 prosent innvandrere har bestemt utenlandsferie, 8 prosent nordmenn!


I dag er det på nyhetene hele tiden og en snakkis blant folk at vi kan reise til Sverige på harrytur uten innreisekarantene når vi kommer hjem. Color Line-båten fra Sandefjord til Strømstad begynte å gå igjen i dag og folk jubler. Men jeg klør meg litt i hodet, selv om jeg er glad på alles vegne.

Trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan har blitt utsatt og trinn 3 i gjenåpningsplanen har blitt justert. Det forventes faktisk at dette de kaller «delta-varianten» kommer til å ramme hardt i Norge. Det ble gjort klinkende klart på pressekonferansen i dag om koronasituasjonen og gjenåpning. Likevel økes antall på arrangement fra 5000 til 7000 og slike ting. Planen er at når trinn fire til slutt settes i verk, går man over til en såkalt beredskapsfase.

Der vil det blant annet være aktuelt med innreiserestriksjoner for å stanse nye virusvarianter. Statsministeren og hennes entourage sier at i slutten av juli er planen å gjøre noen lettelser i innreiserestriksjonene. Det er den offisielle planen ja. Den offisielle.. og på annenhver nyhetssending får vi høre om såkalte «fullvaksinerte» som er blitt smittet av C19.

Som jeg skrev lengre opp i innlegget så klør jeg meg i hodet, for her høres det ut som det tilrettelegges for nye varianter, delta og hva det måtte være.. så hva skjer da?

En av fem med innvandrerbakgrunn vil feriere i utlandet. Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion. 24.000 personer er spurt om hvorvidt de antar at sommerferien blir i Norge.

Blant dem med innvandrerbakgrunn oppgir 19 prosent «nei» på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer «vet ikke». Blant dem uten innvandrerbakgrunn svarer 8 prosent «nei» og 7 prosent «vet ikke».

Så med et grønt Europa, farting og reising over grensene og 20% av innvandrerne drar på ferietur til syden og hjemland. Hva skjer da? Det har jo gjennom pandemien til nå blitt dokumentert at innvandrerandelen og importsmitte er hva som er hovedårsaken til de smittetall vi har hatt i Norge hittil.

Kanskje jeg bare skulle lånt en trailer og hvalfartet over til Sverige for å kjøpe toalettpapir så vi har langt fram i tid. Jeg kjenner det begynner stinke enda mer enn tidligere fra Løvebakken.

Noen andre som kjenner en illevarslende odør?


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#gjenåpning #ferie #reise #delta #løvebakken #korona #koronavirus #covid #beredskapsplan #norge

Dette fra en MDG-politiker faktisk?!! 😳


Nå har jeg ikke noe form for kjennskap til Susanne Heart og hennes politiske oppfatninger fra før. I min ungdom bar jeg selv medlem i MDG og sto på valgliste for partiet. Det var ikke langvarig, og dag gidder jeg ikke engang bry meg så voldsomt med MDG og deres uttalelser og meningsoppfatninger. Det jeg har fått med meg synes jeg personlig blir for dumt, så jeg har bare mest lyst til å late som om dem ikke eksisterer. Så langt det lar seg gjøre, de er jo like irriterende som flått i hundepelsen.

Men dette fikk meg til sperre øynene litt opp, jeg synes faktisk ikke det er så dumt, så får dere andre der ute ha deres meningsoppfatninger, jeg står likevel ved min.

Susanne Heart ønsker at regjeringen skal sette massevaksineringen på pause her i Norge. Dette på eget initiativ og egen oppfatning, ikke som representant for MDG baserer hun dette på sin «bekymring om at vi ikke har nok sikkerhetsdata på om vaksinene er trygge nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge. Risikoene død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår. Vi bør pause istedenfor å haste med denne gruppen før vi har mer data». Videre sier Heart at «takknemligheten som bekymrede mennesker fra hele Norge viser i responsen forteller meg at dette var riktig å gjøre nå».

Enig med Heart! Ikke en dag for tidlig!!

Link: MDG-politiker ber Norge pause vaksineringen (VG)


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#vaksinering #vaksiner #covid #korona #regjering #massevaksinering #mdg #eksperiment #susanneheart #heart #eksperimentellevaksiner #vg #norge

Lette etter bok, fant rasshøl!!


Torsdag formiddag reiste jeg fra Drammen til Harstad for å overraske og besøke mammaen min. Jeg tok med meg et fantastisk nydelig vær og har virkelig storkost meg.

Torsdagen tilbragte jeg hele dagen med familie. Kom til mamma hvor vi satt på balkongen her og bare hadde det fint. På kvelden gikk vi tur og besøkte min søster som har kjøpt seg leilighet i sentrum. Fredag på dagtid var jeg også bare sammen med familie på dagen, og vi fartet rundt og fikk besøkt gravene til våre besteforeldre og satt med blomster. På kvelden dro jeg til en venninne hvor vi var en liten vennegjeng som hadde et hyggelig vorspiel før vi dro til et utested i sentrum. I går tilbragte jeg hele dagen på uteserveringen på City Pub. Mamma var med til litt utpå kvelden. Jeg ble igjen til det stengte, mange jeg kjenner var der og jeg fikk skravlet med flere jeg ikke har sett på årevis. Vi hadde livemusikk også da Ketil Stokkan hadde konsert på torget.

I dag har jeg bare vært her hjemme hos mamma. Det har vært knallsol og varmt fra jeg kom, ikke en sky i sikte på himmelen, og slik er det her også i dag. Med det har vi grillet bare hygget oss.

Jeg har også hatt en leterunde etter noen bøker som jeg savner. De sto på en hylle over senga på gutterommet mitt den gang jeg flyttet fra Harstad. Etter det har mine to nevøer i noen år overtatt makten i huset her og fjernet mitt og gjort om til sitt. Mamma kaster ingenting, så at jeg ikke finner disse bøkene har med disse «rakkerungene» å gjøre, det er jeg helt sikker på.

Anyways, jeg har lett før ved tidligere anledninger når jeg har vært på besøk her. Men likevel, jeg tok en runde i dag i tilfelle jeg kunne oversett noe, at de kanskje hadde dukket opp igjen. Men neida..

Det jeg derimot fant da jeg skulle lete i et klesskap, et overskap på soverommet mitt var noe helt annet. Der sto jeg på en slik en trappestige med hodet inn i skapet i jakten på bøkene mine og flyttet på ting for å se over, under og innimellom. Så fikk jeg øye på en ball, en grå ball. Underlig. Så tok jeg tak i den for å se nærmere på den. Det som skjer da er at det strømmer veps ut av ballen, som da viser seg å være slik en kokong som er et kommende vepsebol. Jepp, jeg holdt på å drite på meg. Veps er selve det eneste ene som jeg faktisk friker helt ut av, jeg hater dem og er livredd dem. Fuck altså!!

Neste måned skal jeg tilbake hit sammen med snuppen min. Hadde vi kommet tilbake da, og da åpnet det skapet så hadde jeg nokk dødd. Rett og slett bare død. Drept av rasshøl med vinger. No more Bunny Trash!

Ville dere savnet meg da? Høhø..Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#veps #rasshøl #vinger #vepsebol #sol #sommer #nordnorge #harstad