Islam er verre enn uansett virus!

Bacha Bazi

Jeg har egentlig aldri tenkt på meg selv som nasjonalist. Men de siste ti årene har nasjonalismen vokst inni meg.

I dag er jeg hundre prosent på at det norske folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Jeg er for demokrati mener at den eneste rettmessige form for styre er selvbestemmelse.

Mange tror og mener at Norge i dag er et demokratisk land, der har de blitt lurt. Se for eksempel på vår regjering i dag hvor partier under sperregrensen sitter og tar viktige avgjørelser som folket ikke har stemt frem. Se på at vi ikke ønsker EU-direktiver, men likevel er med i EØS, som egentlig er det samme, bare at vi da sitter med kun ulempene. Det på tross at folket har sagt nei til EU flere ganger. Marokkoavtalen, migrasjonspakten ble signert uten noen form for folkeavstemning.

Mange avtaler blir gjort mot folkets vilje. For de som ikke har skjønt det, vi lever i et voksende diktatur. Det vi har i dag er et demokratur. Det er ikke greit, vi må ta demokratiet tilbake.

I hverdagen min henger jeg sammen med mennesker fra Italia, Tyrkia, Pakistan, Chile, Korea, Kroatia, Iran, Romania, Nederland, Bulgaria, Marokko, Jamaica og i det hele tatt. Hudfarge spiller absolutt ingen rolle. Det er hvordan de opptrer i samfunnet og deres medmenneskelighet som betyr noe. På tross av hvor inkluderende jeg er har jeg likevel ofte blitt kalt for rasist, det fordi jeg er særdeles islam- og innvandringskritisk.

Disse menneskene jeg omgås er integrerte, lovlydige borgere som respekterer det norske samfunn og omfavner det. Dessverre ser vi at største delen av ikke-vestlige innvandrere ikke gjør det. De ønsker å islamisere Norge og innføre sharia.

Jeg stemmer for at ikke-vestlig islamsk innvandring til Norge skal stoppes, og ukulturene fjernes.

De som lever på flukt kan hjelpes i nærområdene. Det er feil at de skal reise gjennom flere land og bosette seg her hvor vi har kjempet frem likestilling, likeverd og et trygt samfunn. Det er feil at vårt (tilnærmet er lik) velfungerende samfunn skal bygges ned på bekostning av deres (faktisk talt) ikke-fungerende islamske samfunn.

Jeg vil ikke ha religion i det offentlige rom, og jeg er for at moskeer skal slettes med jorden og ideologien Islam skal utryddes i vårt land. Folk må få tro hva de vil i sine egne hjem, men vi skal kunne bevege oss fritt i dette landet uten å bli utsatt for ukulturer.

Det blir feil å si at jeg ikke ønsker multikultur, det er mer riktig å si at jeg ikke ønsker ukulturer. Det blir feil å si at jeg ønsker et homogent samfunn, selv om noen vil like å påstå det. Meningsmotstandere på dette området liker å dytte på meg meninger og holdninger jeg ikke har. Det er jeg ikke alene om å oppleve. Rasismekortet brukes i tide og utide.

Her i Norge vet mange ikke hva reell rasisme faktisk er. Til og med små barn stemples som rasister, som jeg skrev om i forrige innlegg.

Jeg liker at vi mennesker er forskjellige, ser forskjellig ut og har forskjellige meninger om ting. Skulle alle vært like og tenkt likt hadde samfunnet blitt grått, monotont og kjedelig. Vår eksistens hadde kun blitt å være, eller ikke være. Fornøyelse, egenverd og glede hadde ikke eksistert hvis det hadde vært slik.

Jeg er likevel sterkt imot at religion og religiøse ideologier skal påvirke samfunnet vårt. I dagens Norge ser vi at ideologien Islam er på vei til å knuse ytringsfriheten vår og islamister herjer i samfunnet med sin manglende respekt for norske lover, autoriteter og norskt levesett.

Fra barneår har jeg alltid vært fascinert av religion. Det at folk velger å tro på det, som for meg er bare tullball og roten til alt vondt på hele planeten, det er psykt. Det er min oppfatning. Å leve etter gamle eventyr som ble skrevet for tusenvis av år siden er jo tydelige tegn på sinnssykdom. Religion er årsaken til alt vondt, og ideologien Islam ser jeg på som den største ondskapen innenfor de livssyn som eksisterer i dag.

Jeg kommer aldri til å akseptere Islam og jeg nekter å akseptere moskéer og bønneutrop i Norge. Folk kan ha sitt livssyn, sin tro, sin religion, sin hjernevask i sine egne hjem, ikke på offentlig plass. Folk skal få mene, tenke og føle hva man vil, men ikke ødelegge andres liv som konsekvens.

I dag ser vi at stadig flere prester krenker og fornedrer sin egen tro. Det politiske partiet Kristelig Folkeparti (KrF) som er en del av vår regjering støtter Islam sammen med flere andre politiske partier. Flere steder i Norge er kirker blitt moskéer. I et såkalt kristent land.

Vår opprinnelige tro ble utvisket av kristendommen. Nå ser vi at kristendommen utviskes av islam.

 

I dette landet mener jeg at vi ikke skal ha moskéer i det hele tatt, kirker og religiøse bygg bør stenges som bedehus. Praktisering av religion, som å be, kan man gjøre hjemme. Kirken bør kun brukes til tradisjonelle større samlinger som bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelse.

Jeg vil at det norske samfunn legger krav til de innvandrere som er bosatt i Norge at de respekterer norske lover, ytringsfriheten og demokrati. Kvinnediskriminerende plagg som burka, hijab, niqab, chador, al-amira og khimar bør forbys. Disse plaggene er ikke bare kvinnediskriminerende, disse plaggene sender et signal til alle islamister: «Ikke aksepter vestlige verdier, vi støtter et islamsk samfunn! Vi har vårt eget mål, vår egen agenda!»

Dét er ikke akseptabelt!

Bruk av religiøse eller ideologiske plagg i norsk offentlig tjeneste er helt bak mål og burde ikke vært tema engang! At dette er tillatt er forkastelig. Vi skal ikke bli tvunget til å forholde oss til islam når vi går på butikk, apotek, er hos lege, ligger på sykehus eller får hjemmehjelp på besøk!

Jeg står for min mening om at at de innvandrere som er her skal lære seg norsk, skriftlig og muntlig. De skal kunne forstå betydningen av ord og setninger! Forstå norsk som språk!!

Igjen, jeg gir fullstendig faen i hudfarge, da en persons hudfarge ikke er relevant for oppførsel, folkeskikk eller dannelse. Jeg står for en lov, en norsk lov som skal være lik for alle. Uansett hudfarge eller ideologi. Ingen ideologier eller religioner skal settes høyere enn denne loven, aller minst sharia og islam.. ingen skal ha spesialfordeler eller strafferabatter!

Jeg står for og mener at statlige midler deles etter norsk sedvane og at sosiale midler skal være nødhjelp og ikke et levebrød. For eksempel uføretrygd skal kun gis som bidrag til de som virkelig er uføre i form av sykdom skade eller lyte, altså reell funksjonshemming. Ikke fordi en nekter å lære seg språket i landet en bor, eller fordi en bedriver barneavl. Hver sak skal utredes og avklares grundig i flere instanser. Utredningen og avklaringen av innvandrere skal være lik nordmenns. Sosiale bidrag skal ikke sendes utenlands. Bidrag skal stoppes til de som reiser på ferie til sitt opprinnelsesland. Ingen økonomisk støtte til innvandrere som bosetter seg i andre land.

Jeg krever at vår kultur og vår historie skal respekteres og bevares. Ikke mer «black lives matters», men likhet for alle og «Norway matters»!!

Jeg kommer aldri til å akseptere at islamister sitter i en norsk regjering. Jeg kommer aldri til å akseptere islamister i noen maktposisjoner i Norge. Jeg kommer aldri til å akseptere kvinnefornedring og diskriminering, voldtekter, homohets og sjikanering, sosial kontroll, bacha bazi, overfall, kjønnslemlestelser, pedofili, flerkoneri, bilbrenning eller noen annen form for vold og opprør i våre gater, i vårt Norge.

Jeg har aldri uttrykket støtte til SIAN eller vært tilstede på deres appeller eller møter. Men jeg støtter at de nå viser det norske folk hva islam er og hvordan islamister opptrer og at islamsk innvandring er kun ødeleggende for Norge. Det er absolutt ingenting berikende, godt eller positivt med islam – tvert imot!

Jeg kommer alltid til å benytte min ytringsfrihet til å stå imot islamisering i Norge. Innvandring er det som veier mest når jeg stemmer ved valg. Ikke bygging av nye veier, bompenger, klima og miljø, helse, covid-19 eller noe annet. Islamsk innvandring påvirker alt i vårt samfunn, i en negativ ødeleggende retning. Farligere enn noe virus!

Om noen mener at noe av det nevnte gjør meg til en rasist, helt greit, for da er jeg det jeg med stolthet, ære og god samvittighet!!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#islam #islamister #muslimer #muhammedanere #islamisering #sharia #sharialov #norsklov #loven #kultur #ukultur #høyre #venstre #religion #trossamfunn #livssyn #ideologi #arbeiderpartiet #homohat #kjønnslemlestelse #sosialkontroll #kvinnediskriminering #pedofili #flerkoneri #religiøsesymboler #homofobi #homohets #vold #kvinnefornedring #bilbranner #fremskrittspartiet #voldtekt #knivstikking #machete #steining #kristeligfolkeparti #nasjonalisme #sosialistiskvenstreparti #senterpartiet #ernasolberg #sivjensen #abidraja #audynlysbakken #bachabazi #jonasgahrstøre #hadiatajik #christiantybringgjedde #jonhelgheim #sylvilisthaug #sian #larsthorsen #virus #corona #koronavirus #covid19 #ytringsfrihet #norge

Politisk korrekt rasisme i media.

Har dere lest denne saken i dag i VG? Hva tenker dere? Her er litt om hva jeg tenker, mener og føler..

VG: Sønnen utsatt for rasisme!

Screenshot fra VG i dag.
Her skrives det om et engangstilfelle hvor fire gutter tilfeldig møter på en annen gutt på 8 år og begynner plage han fordi han er mørkere enn dem. Det er dumt og trist, men ikke mye å skrive i avisa om.

De fire som har vært slemme med gutten på 8 år beskrives som eldre enn gutten, men ikke noe mer, ikke engang cirka alder. Er dette fordi VG skal spille på følelser? Få sitt publikum til å tro at dette faktisk er en sak?! Mest sannsynlig er guttene rundt 10 år, og dette er rampete ja, men tvilsomt rasisme. Guttene vet nok ikke hva rasisme er engang!

Dette er nok en frustrert forelder som VG har benyttet seg av til å kunne blåse opp en sak. VG beskriver dette triste engangstilfellet som mobbing, og overskriften er rasisme. Omfg!

Den gang jeg var barn og vokste opp til å bli ungdom lærte vi at mobbing er plaging og erting over tid, litt mer brutalt også. I dag misbrukes ordet ofte, og gjerne sammen med rasist-stempelet. Da vekker man reaksjoner, og media får klikk, lesere og penger samtidig som de sprer sin politiske korrekte agenda. Vinn, vinn, vinn, vinn!!

Når ble barnestreker rasisme? Det har i hvert fall blitt slik. I 2020 kaller media dette rasisme, barn får rasist-stempel, fordi den utsatte har «riktig» hudfarge. Dette for å oppnå sympati og støtte til egen sosialistiske politikk. Men det er ingen sympati andre veien, som ikke-mørk kan man bli voldtatt og levende begravd uten at ordet rasisme blir brukt. Og folket følger media, lar media forme sine tanker. Det å tenke selv blir for tungt og belastende.

Jeg husker tilbake til den gang nevøen min begynte med svømming på skolen, da skulle alle gutta ha blå badehette. Han fikk en hvit badehette da der ikke fantes flere blå inntil videre. Det ble han ertet for.

At barn trøbler er helt vanlig, det er opp til foresatte å oppdra barna å forklare hva som er rett og galt, lære barna at det er ikke greit å plage noen fordi de er brune eller har hvit badehette.

Istedet skriker alle om rasisme og lærer barna noe som blir helt feil. Og media lager saker som dette og blåser det opp, mens den virkelige rasismen blir dysset ned og gjemt bort.

Hadde jeg jobbet i Dagbladet, VG etc og skrevet om slike saker som den over så hadde jeg vært rent flau over over mitt levebrød. Patetisk og lavmål å bruke barn på denne måten!!

Når den virkelige rasismen skjer så dekkes etnisitet over da det i hovedsak er personer med innvandrerbakgrunn som utfører rasismen. Når mørke eller noen med innvandrerbakgrunn utfører rasisme fremstiller politisk korrekt media saken annerledes og folket villedes til å tro på en konstruert virkelighet.

Men selv om MSM ikke vil skrive om den virkelige rasismen, så eksisterer den i verste/beste velgående. Jeg har flere ganger skrevet om konkrete hendelser, mange av dem, også en hel del om barn som mobbes for å være norske.

Til sammenligning til saken VG og MSM blåser opp i dag, vil jeg legge ved en sak her fra Sverige. En sak fra alternative media. En sak MSM ikke vil skrive om, langt mindre fortelle om etnisiteten til gjerningspersonene (fra Iran og Tunisia) og motivasjonen deres (rasistisk).

Aftonbladet: Guttene begravdes levende.

Resett: Gutter voldtatt, skulle begraves!

Screenshot fra Resett i går.

Tenk på dette ved neste valg, og før du stemmer på politikere og partier som mener vi må åpne opp, hente flere innvandrere og akseptere mer for å være «gode og hjertevarme». I Sverige er det for sent å stoppe innvandringen, brutaliteten, ukulturen og elendigheten. I Norge kan man enda gjøre noe, men det må gjøres nå!

Og til slutt: Hvis folk ikke opplyser seg selv gjennom andre media enn konsekvent stole blindt på Dagbladet, VG, NRK og så videre, så forblir man naive og dumme, og Norge taper.

Når det er for sent å gjøre noe med urettferdigheten og denne sinnsvake utviklingen, så er det for sent!!

Jeg spyr av MSM i dette landet 🤮

Spre dette, del, del, del!!!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#msm #mainstreammedia #vg #hat #dagbladet #rasistiskmedia #provokasjon #alternativmedia #aftonbladet #resett #rasister #rasisme #pk #politiskkorrekthet #sverige #islam #islamisme #islamisering #mobbing #urettferdighet #alllivesmatter #konstruertvirkelighet #norge

Ut på lang lang tur.

Da er det avgjort, billettene er kjøpte og betalte. Når snuppen min nå snart skal ha siste ferieuke i år så skal vi ut på langtur. Det blir buss, flere tog, ferge og bil i et døgn hver vei. Kjenner stresset inni meg allerede, for selve reisen er ikke mye ferie akkurat. Men håper og tror at det blir noen fine dager der vi skal. Det blir veldig spesielt, for denne gangen skal vi ha med oss jentene også. De har aldri vært med på noen tur sammen med oss som er i nærheten av så lang og hard som denne.

Ella som i dag er snart 8,5 år var med oss til Spania da hun var mellom 1 og 2 år. Den gang reiste vi med tog til Gardermoen fra Drammen, og fly derfra til Alicante hvor vi ble hentet med bil og kjørt til Althea hvor vi da bodde. Så var vi i Harstad i nordnorge da Ella var sånn 3,5 år og vesle Ariel var rundt 1 år. Det var også togreise fra Drammen til Gardermoen, og deretter fly til Evenes hvor vi ble hentet og kjørt til Harstad. Etter dette har turer med jentene vært på maks en time på tog, buss eller i bil. Ella har vært i båt før, men jeg tror ikke Ariel har. Ikke som jeg kan komme på akkurat nå i hvert fall.

Så nå er det bare å håpe at Fru Corona ikke ødelegger dette for oss, eller at det skjer noe annet underveis. Hittil i år så har vi mistet to turer til Paris i Frankrike. Tur til Disneyland og konsert med Madonna og konsert med Elton John. Har også mistet en tur til Sverige, og nå for bare noen uker siden ble min tur i fallskjerm-simulator kansellert. Jeg gråter ikke over dette, men der og da når dette skjedde, hovedsaklig på grunn av «lockdown» så var det jævlig surt. Det kan jeg ikke nekte på.


Utenom to turer med Kielbåten til Tyskland og to netter på hotell i Oslo så har vi vært her hjemme i Drammen hele 2020. Den første turen var som vanlig da den ble utført før «lockdown», men tur nummer to fikk vi ikke gå i land i Kiel. Det ble en bra tur likevel da vi dro sammen med et vennepar og koste oss masse ombord med mat, drikke, show, spa og mer til. Nå tar vi sjansen på en litt lengre tur enn to dager. Det blir ikke syden, sol, strand og bading, men det blir frisk luft, kultur og en avveksling fra hverdagen.

Blir spennende å se hvordan selve reisen går. Det er utfordrende nok med å bytte transport så mange ganger, og reise så lenge for å komme fram. Så er det jentene da, som ikke har vært med på lignende før. Det kan bli stressende for dem, men jeg tror og håper at så lenge dem er sammen med oss så tar dem dette helt med ro. Det kan jo hende at det blir snuppen min som kan bli den største utfordringen her da han fra før er utålmodig i situasjoner som dette, samtidig som heller ikke han har vært på noen turer i nærheten i lengde og med så mange utfordringer.

Jeg får sørge for å ta med masse beroligende å dope dem ned på i tilfelle de utvikler panikkangst, hahaha.. neida, uff.. det var ironi, eller 😜


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#reiseliv #buss #tog #ferge #tur #reise #utfordringer #hund #mops #pug #ferie #familietur #jatillivet ❤️

Holder koken!

Neida, jeg har ikke skeiet fullstendig ut og havnet på «latsiden». De 28 kiloene jeg tok av meg på 6-7 måneder fra oktober i fjor, de er ikke kommet tilbake. Jeg har enda «kontroll», og helsa er bedre enn den har vært på over 10 år. Så vet dere det 😜

Det er selvfølgelig dager som jeg ikke har energi i det hele tatt, men med mitt stoffskifte, diagnosene fatique og obstruktivt søvnapné syndrom er det ikke annet å forvente. Når jeg ikke greier å stå opp, ikke greier å fokusere eller forholde meg til hverdagen da holder jeg meg stort sett hjemme eller prøver fokusere på andre ting. Heldigvis er min stahet mer en fordel enn en ulempe, if you know what I mean 😜

Jeg er også blitt veldig god på å stenge ute negativitet. Jeg orker ikke høre på folk som klager på smerter, sykdommer og hvor vanskelig dem har det, hvor fælt alt er. Jeg er så drita lei av den slags. Jeg har tatt valg på hvem jeg ønsker i livet mitt, og tilbringer mer tid sammen med de som gir meg energi, og mindre sammen med de som tapper meg. Jeg doserer 😂

Jeg vet hvordan jeg selv reagerer når andre beklager seg titt og stadig, så jeg orker i hvert fall ikke være slik selv. Så i forhold til den slags vil jeg påstå jeg har bygget opp god selvinnsikt og er oppmerksom. Jeg orker ikke belemre folk med mine problemer, ingen blir bedre av det, hverken de rundt en, eller en selv. Det som derimot fungerer er å ta tak, det er noe med å være sin egen rex, ta kontroll over seg selv og sitt 🤩

Jeg har fastet i over et halvt år, etter hvert økt aktivitetsnivået mer og mer, blitt flinkere å følge opp legekontroller, blodprøver og tester. Jeg har kontroll på medisinering og den er riktig. Jeg har sunnere kosthold, er gladere og har god samvittighet. Det er ene og alene takket være meg selv. At jeg har tatt tak og stått på. Jeg må skryte litt av meg selv her nå, blant folk er jeg ikke så god på dét. Skryt fra andre og selvskryt synes jeg er veldig kleint 😂

Jeg har prøvd å få dette til i mange år, kjempe mot sykdommer og trauma. Det har vært og er enda en kamp, det har vært masse prøving og feiling før jeg fant en måte som fungerer for meg og som gir balanse. Den hardeste kampen har vært den indre. Frustrasjonen, og en uendelig mangel på forståelse 😢

Jeg har alltid prøvd å unngå å beklage meg, men når folk spør hvordan en har det, så bør de tåle få et ærlig svar. Hvis en liksom skal vise at en bryr seg, så må en også mene det. Virkelig mene det! Det er det altfor mange som ikke gjør, de bare vil at folk skal tro at de mener det! Orker ikke slike folk jeg, og har ryddet mange ut av livet mitt 🤭

Uansett.. å klage på smerter og lidelser gjør at en fokuserer feil, en bryter seg selv ned psykisk i stedet for å bygge seg opp. Det påvirker det fysiske og hverdagen blir tyngre på absolutt alle måter. De en har rundt seg, som en bryr seg om, de blir også brutt ned. Er man glade i noen og bryr seg om dem, så unngår man dét! 🥰

En må alltid huske at negativt bygger mer negativt, og positivt bygger mer positivt. Vi lever bare én gang, det å gi etter for det negative er en felle en må unngå. Og viktigst av alt, uansett, det er å aldri gi opp!! ❤️

Nå er jeg nettopp kommet hjem fra skogstur med snuppen min. Bildene i innlegget her er fra turen i dag, og vi har gått litt over ei mil i trapper og terreng. Sugd til oss frisk luft, solenergi med D-vitaminer og tatt til oss gleden naturen så gavmildt gir oss 🥰

Turen gikk fra leiligheten vår her på Fjell og videre mot Skævver, opp til hoppbakken på Gjærpen. Der tok vi trappene opp hoppbakken og til toppen, altså Fjell Platå. Så tok vi skogsveien inn mot Hellashytta, passerte Gapahuken og ned til øvre Austad. Innom butikken og så hjem igjen. Skikkelig digg å slenge seg på sofaen nå 😂

I kveld blir det musikk, drinker og snacks. Vi har kjøpt inn potetgull, ostepop og spekemat, og jeg har laget dipp klart og satt i kjøleskapet sammen med ei flaske rosévin. Så da tenker jeg vi starter med rosévin, så blir det drinker og kanskje en Irish Coffee og noen shots etterhvert utpå kvelden.

Ha en riktig fin lørdag alle sammen 😘


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#trim #helse #mosjon #fjell #gjerpen #fjellplataa #skoger #austad #livsglede #nytelse #kos #lykke #jatillivet ❤️

Bragerneskroa – stusselig!

Så kom dagen for å teste ut Bragerneskroa Familierestaurant i Nedre Strandgate 9 her i Drammen. De gamle lokalene til Dolly Dimples, og sist Mo’s Ember Grill og Vinhus.

Snuppen min og jeg skulle møte hans søster som kom fra Vestfold for å ta en lunsj sammen med oss. Så da besøkte vi Bragerneskroa for første gang. Der var veldig fint ute og inne, bra med plasser og god atmosfære i rommene. De ansatte var veldig blide og hyggelige, så her scoret de poeng.

Vi satte oss inne og fikk menyene. Ble litt forbauset over hvor enkle retter der var. Det absolutte enkleste en selv lager hjemme, det var hva de hadde på menyen. Det fikk bare være. Personlig trodde og håpet jeg at de hadde sin egen vri for å piffe opp disse rettene.

Menyen besto av omeletter, salater, egg og bacon, karbonade, pytt i panne og rundstykker med noe på. Samt baguetter og hamburgere. Til middag kunne en velge mellom retter som biffsnadder, løvbiff, laks og pasta. Men dette er ikke laget med hverken hjerte eller sjel. Pasta med bacon og ostesaus, ferdig snakka, enklere blir det ikke!

Jeg endte med å bestille meg Lasagne. Den het «Husets Lasagne». Hvis denne lasagnen skal representere «Huset», altså Bragerneskroa Familierestaurant, så burde i hvert fall denne ene retten ha litt «høyde». Selskapet mitt bestilte seg Cheeseburgere og chips. De uttrykte at disse enkle rettene er slikt man lager til kjapt hjemme, så da kunne de like gjerne bestille burgere når vi først hadde satt oss der. Jeg er veldig enig der!

Så kom maten. Alle rettene hadde salat ved siden av, bestående av kinakål, to tomatbåter, to tynne skiver agurk og en kraftig bit sitron. Sitron til Lasagne, synes ikke det var nødvendig jeg. Aldri sett det før, jeg ville heller ha dressing til salaten, men den måtte vi da altså be om etter maten var servert. Der var ikke engang dressing på/til Cheeseburgerne.

Hørt om «hamburgerdressing»??

Vi måtte altså be om dressing, da den kom begynte vi å spise. Lasagnen min var kjedelig rett og slett. Den besto av 7 lag (!!) pasta. Osten var ikke smeltet, den var det jeg kaller for «svett». Lasagne fra Toro er mye bedre. Når lasagnen består av så mye som 7 lag pasta, svett ost og er tam i smaken så kan man nesten ikke kalle det lasagne lengre. Den var blaut og lite smak. Skulle vært kalt «Kokte pastaplater med svett ost», ikke «Husets Lasagne», det er drøyt!

Cheeseburgerne besto av en ukrydret burger med ost på, dette var klemt mellom hamburgerbrød fra Kiwi eller Rema. Salaten var ved siden av og besto som beskrevet av kinakål, to tomatbåter, to tynne skiver agurk og en kraftig bit sitron. Og chips. Ikke noe dressing i burgeren eller på salaten, ikke noe løk, ikke noe sylteagurk. Veldig stusselig!

«Mo’s Ember» het restauranten som var i disse lokalene før. De hadde gode ordentlige burgere og god mat generelt, og de gikk konkurs. Bragerneskroa har visst ikke tenkt å heve standarden, men heller senke den. Jeg skjønner ikke tenkningen.

Da vi bestilte var prisene «greie nok», men etter å ha fått maten på bordet og spist, så var ikke dette verdt det. Dyrt for noe så enkelt, simpelt og mangelfullt. Å ikke spandere løk eller sylteagurk på hamburgere er drøyt!

Bragerneskroa må jeg si er overflødig for café og restaurantbransjen i Drammen. Et litt flaut kjøkken. Helt enkel mat får man på Lycke Café på Magasinet kjøpesenter til en rimeligere penge. Der får man faktisk ingrediensene som tilhører rettene også. Og litt smakDet ville også vært mye mer solidarisk å spise på Lycke Café som har vært en del av Drammen og bybildet i så mange år.

Hamburgere, baguetter, løvstek, biffsnadder får man på gatekjøkken og restauranter overalt i byen her. Da får man også gode retter med krydder, sauser og dressinger. En får riktige tilbehør, og i hvert fall ikke svett ost på en tam lasagne, eller burgere uten løk, sylteagurk og dressing, det er sjeldent i så fall. Det burde ihvertfall aldri skje på noen restauranter!

Det var ingenting som smakte vondt, men det var ingenting som smakte nam heller. Dette er ikke en restaurantopplevelse, men heller som en skolekantine. En svak treer på terningen fra meg. Men når det er lokale og hyggelig betjening som gir poengene så er det veldig trist. Det er jo først og fremst maten som skal være opplevelsen!

Vi hadde det veldig koselig uansett da, pratet om alt og ingenting og tuslet rundt i sentrum før vi avsluttet med kaffe hjemme hos oss 😊

«Husets Lasagne» – liten bit laget av 7 lag pastaplater med svett ost, tre tørre brødbiter og liksomsalat uten dressing: 175 kr.

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#bragerneskroa #familierestaurant #mosember #dollydimples #nedrestrandgate #bragernes #mat #spisested #drammen

Hvis jeg hadde sagt «jævla utlending»? Hva så?

En sen sommerkveld i fjor sommer sto en 50 år gammel kvinne i kø ved et gatekjøkken i Elverum. Hun havnet i munnhuggeri med en 18 år gammel ung mann. Jeg vet ikke om han selv var innvandrer, men han hadde i hvert fall innvandrerbakgrunn.

Det var utenfor dette gatekjøkkenet de mulig straffbare ordene ble sagt, kvinnen ble anmeldt for sine uttalelser og saken havnet i tingretten. Der ble hun dømt til 30 dager for blant annet å ha stilt spørsmålene «hvordan kan du spise når folk i Afrika sulter?» og «bryr du deg ikke om folk i Afrika?», i tillegg til utsagn som «sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen» og «dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending».

Saken gikk videre til lagmannsretten hvor kvinnen ble delvis frikjent. Nå skal Høyesterett behandle om det er straffbart å kalle noen «jævla utlending». Det har aldri skjedd før at Høyesterett skal ta avgjørelse i en sak så triviell som dette, men resultatet vil skape presedens for lignende saker og sette en nedre grense for hva som er straffbare ytringer.

Det var rett24.no som først omtalte saken.


Dette er slik jeg ser det kun munnhuggeri som er ordet jeg brukte lengre opp, og flisespikkeri. Kvinnen har tydelig vært irritert for å komme med disse ytringene. Flere utsagn må ha vært provosert frem, for normalt står man ikke å hører på noen som slenger med leppa på denne måten. En velger å heve seg over det
man selv mener er lavmål. Det er noe med hva min vise bestefar brukte å si: «man vender det andre kinnet til». Man kaster ikke bort tid på dumheter.

Lurer på hvor mange som skulle hatt 30 dager i fengsel for å ha kalt meg «jævla homo», «jævla soper» og slike ting? Det hadde blitt noen stykker. Det er stygge ytringer fra lavmåls dumme folk, men en anmelder ikke slikt. Det er å kaste bort både politiets og rettens tid med tull. Hvis man føler seg truet eller blir angrepet stiller det seg selvsagt annerledes, men å bli dømt til fengsel for disse uintelligente ytringene blir for dumt mener jeg. Hva hvis alle som er dumme og slenger med leppa skulle bli fengslet? Hadde blitt litt av en soningskø 😂

Og hvorfor blir det så mye styr når det er noen med innvandrerbakgrunn som føler seg eller blir krenket? Hva med når dette skjer motsatt vei? Hva med alle krenkelsene vi «blendahvite», «rasistiske», etniske nordmenn, har blitt og enda blir utsatt for? Det ser ut til å være veldig greit. Er det slik det skal være?! Det virker virkelig slik.

79% av de som har slengt «jævla homo» og «jævla soper» til meg har vært innvandrere og eller personer med innvandrerbakgrunn. Mer spesifisert så er de islamister fra omkring midtøsten eller Afrika. Og så har de et problem med «jævla utlending»? Hahaha.. De har faktisk det, men det burde ikke bli rettsaker av den grunn..

Av mange opplevde episoder så kan jeg nevne en spesifikk og spesiell episode som hendte min samboer og meg midt på lyse dagen i trafikken her i Drammen. Vi gikk tur og hadde vært på et kjøpesenter. Vi hadde handlet fòr til hundene våre og var på vei hjem. Da vi kom til elva før vi skulle gå over brua så passerte en ung mann oss. «Jævla homser», ropte han. Han var på sykkel og stoppet ved foten av brua der han sto og faktisk viste fingeren til oss.

Da vi nærmet oss for å passere over så begynte han igjen å messe ‘jævla homser, jævla homo’. Det var da han fikk svaret «pell deg tilbake til hjemlandet ditt». Jeg sa ikke «jævla utlending» eller noe, men hva hvis jeg hadde gjort det? Hva så?? Han var jo en jævel! Han fulgte etter og kalte oss rasister for hva vi hadde svart, og han truet oss. Og plutselig var vi både «jævla homser», «sopere» og «jævla rasister». Vi hadde krenket han. Han var uskyldigheten selv. Vi var de som hadde gjort urett i hans verden. Ja jøss..

I dette politisk korrekte Norge har det ikke noen hensikt å anmelde dette, innvandrere som hetser og krenker oss nordmenn. Bortkastet tid for alle parter. Vi vet i hvem sin favør den saken hadde gått. Men det jeg derimot gjorde var å gå rett opp i ansiktet på han og knipset et bilde av han som jeg la ut på nettet med en forklaring på hvorfor. Det er dette bildet under i innlegget her. Først prøvde han gjemme seg bak mobilen og hånden sin, så ble han mer aggressiv. Uansett, han er velkommen til å anmelde meg. I don’t care!

Det er et problem at innvandrere kan opptre som rasshøl mot nordmenn, men vi kan ikke slenge med leppa tilbake. Da kommer rasist-stempelet med en gang. Smack!!!

Og nå risikerer man at å bruke ord i opphetede diskusjoner, ved munnhuggeri og i forbannelse skal bli straffbart??!! Pippis far var negerkonge!!! Dette skal man bruke tid, penger og ressurser på? Jeg forstår at det må slåes ned på truende oppførsel, trusler og vold. Men oppgulp og kjeftsmelling?? Idiotisk!!

Jeg er fra nordnorge, hete diskusjoner og bank i bordet er jeg vant til. Man må da få lov til å bli forbannet?! Vise følelser?! Så lenge man ikke blir angrepet og utsatt for vold er det jo bare å le, lukke ørene og ikke bry seg.

Tro hvis alle i byen hvor jeg ble født som har tiltalt noen eller kalt noen for «jævla bondeknøl», «jævla idiot», «jævla jåsspeis», «jævla hæstkuk» og «jævla myggpikk» og så videre skulle bli anmeldt og dømt til 30 dagers fengsel?! Hadde ikke vært mennesker igjen der i det hele tatt. Tror ikke det hadde vært noen igjen i hele fylket heller!!!

Da hadde det blitt uendelig mange milliarder for staten i utgifter for å bygge fengsler. Men det er vel bare de med innvandrerbakgrunn som ikke skal oppleve hardt tilsnakk? Skal bli moro å se hvordan denne ytringssaken ender i Høyesterett.

Krenkes den som krenkes ønsker 🤪

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#jævlautlending #ytring #munnhuggeri #hatytring #sinne #forbannelse #provokasjon #afrika #midtøsten #tingrett #lagmannsrett #høyesterett #jævlahomo #soper #jævlaidiot #rasist #rasisme #krenking #rettsak #norge

Opposisjonens ønsker om smittevern.


En ny dag er startet, sola skinner og det er aldeles nydelig ute. Deilig frokost er fortært, og en liten luftetur med jentene er unnagjort.

Så var det en liten tur innom sosiale media for å se hva som er nytt i dag. Dette er vel ikke akkurat nytt. Men noe av det første som kom opp på min Facebook var et utspill fra leder av Sosialistisk Venstreparti (SV), pratmakeren Audun Lysbakken. Han hadde følgende på hjertet:

«God morgen! På vei til kontoret i Oslo, på bussen i rushtiden. Jeg følger selvsagt regjeringens råd, MEN: Hvis fellesskapet trenger at folk går med munnbind, så må det være enkelt tilgjengelig for alle. Priseksplosjon og spekulasjon for profitt er ikke greit. I områder hvor munnbind blir anbefalt må det innføres et pristak eller gjøres gratis. Enkelt og greit!»

Med innlegget hadde han lagt ut bilde av seg selv med en svart tøymaske/munnbind. Og det er jo greit nok. Det han skriver om at munnbind burde være tilgjengelig for alle og at priseksplosjon og spekulasjon for profitt ikke er greit, dét er jeg enig i, selv om jeg har skjønt at Lysbakken egentlig mest liker høre sin stemme og ytrer seg om alt mulig bare for ytringen i seg selv.

Føler liksom ikke at Audun Lysbakken har noen saker han brenner for, det blir bare prat, prat, prat og skriverier om det ene og det andre, så hopper han videre som frosken når den forlater dammen. Men samme det.. Det jeg reagerte mest på var uttalelsen om at han var på vei til Oslo, på bussen, i rushtiden.

Det jeg tenkte da var. Tar du virkelig buss i rushet? I disse dager hvor avstand er viktigst? Ville tro at de som ikke er avhengig av kollektiv var smarte nok til å benytte seg av alternative fremkomstmidler. I det minste av solidariske årsaker som å gi plass til de som benytte buss, tog og så videre. De som ikke har noe valg!

Her har vi altså en mann som visstnok er frisk og rask, ingen funksjonshemminger, kan sykle, kjøre bil, sitte på en fast nabo/venn, ha hjemmekontor og har fleksetid i jobben slik at han kan reise utenom rushet.

Tenker jeg helt feil her? Er det bare jeg som mener at dette er en type «showman» solidaritet? Et godt smitteverntiltak ville vel være å unngå å skape folkemengder? Ikke bevege seg i folkemengder når en ikke må?! Lysbakken må ikke, men han må likevel. Han prøver fremme et poeng, det nådde ikke frem til meg.

Lysbakken prøver å vise at han er «en av folket», men sannheten er at han har privilegier som mange av oss ikke har. Dette er tilfeller hvor han, og slike som han, burde benytte sine privilegier, for alles del! I går startet nye tiltak i Oslo, anbefalinger til munnbind, fordi smittetallene er gått opp.

Disse tiltakene (anbefalingene) er foreløpig to uker fremover for å se om tallene flater ut og går ned. Dag nummer to i denne prosessen legger Lysbakken ut dette.

Må nevnes at her jeg bor går det ikke å følge regjeringens råd om smitteverntiltak på busser i rushtiden, egentlig ikke utenom rushtiden heller, da er det mer enn tvilsomt at det fungerer på Lysbakkens rute. Når én meter avstand ikke går på busser til Fjell i Drammen, så går det ihvertfall ikke fra Holmlia til Oslo. Eller kanskje det er satt opp egen buss til Lysbakken?

Så var det Fremskrittspartiets (FrP) nestleder Sylvi Listhaug som også hadde noe på hjertet i dag. Følgende uttalelse kom hun med:

«Fremskrittspartiet advarte. Når man setter skjenkestopp til midnatt flyttes festene ut og hjem til folk. Folk flest plages av bråk og uro i nærmiljøet. Politiet skal bruke tiden sin på alvorlig kriminalitet, ikke fester. Da må regjeringen snu og åpne utestedene igjen. Der er det ansatte og vakter til å passe på. Hva mener du?»

Vel, vi ser jo at FrP fikk rett her. Festene har jo blitt flyttet ut og hjem til folk. Og nå snakker vi ikke bare vanlige fester, men det er blitt avdekket samlinger på rundt hundre mennesker sammen som fester og drikker. Der må jeg si at det er trist at det er dette politiet skal måtte bruke tid og ressurser på, i blant bilbranner, vold og unevnelig mye annet som foregår i vårt samfunn.

Politibetjenter og politiet skal jo ikke fungere som eller være «barnehagetanter», «barneskolelærere» og «sykesøstre» vel? Eller??

Så fyltes kommentarfeltet til Listhaug delvis med et hylekor som mener at utelivet skulle vært stengt tidligere, og delvis de som mener helt stengt, og delvis de som er helt enige med Listhaug. En salig blanding!

Noen skriver at utelivet skulle vært stengt klokken 23:00 i stedet for midnatt. Da undres jeg om dette viruset, covid-19, som vi prøver bekjempe er mindre smittefarlig før klokken 23:00 enn etter? Jeg har skrevet om politisk korrekt virus tidligere, er det slik at folk faktisk tror det er slik det fungerer? Og kan viruset klokken? Vet fru korona hvilken tid det er på døgnet?

Så er det de som mener at utelivet burde vært stengt helt. Argumentene er mange, noen moraliserer med at man burde kunne holde seg unna alkohol i noen måneder, et halvt år, et år og så videre. Greit nok, men vi ser jo allerede at dét ikke fungerer.

Jeg tenker, hva med å ikke argumentere frem ting vi allerede vet ikke fungerer?! Det er lett å være moraliserende og komme med pekefinger når en selv «ikke har noe liv», eller har helt andre behov og interesser enn det som diskuteres her.

Jeg ser flere mener at å stenge utelivet er bra fordi hjemmefester og lignende er mindre smittefarlig enn å holde utestedene åpne som normalt. Nå har vi jo fått erfare i det siste at dette ikke stemmer. Ser ut som en del mennesker bare rett og slett ikke ønsker at folk skal få leve??!

Jeg mener at vi skal leve, ikke bare overleve. Hvis man bare skal overleve, hva er poenget med å leve da? Vi skal være eksisterende, men som zombier, ikke ha noen form for frihet? Nei takk!

Disse menneskene som er i mot utelivet tror visst at man sitter som sild i tønne på byen. At hvert utested er som et vepsebol der man sitter skulder mot skulder i barene. Slik var det før ja, men ikke nå.

Jeg kan bruke her jeg bor som eksempel. Her har utelivsbransjen jobbet hardt og veldig bra for å forholde seg til og dermed sikre gode smitteverntiltak. Her er bord og stoler flyttet ut på torgene, det er gode avstander mellom, og områdene er inngjerdet. En får ikke krysse områdene med drikke. En får heller ikke gå til baren og handle selv. Betjeningen kommer til bordene. Det er desinfeksjon overalt, og en må desinfisere hender for å komme inn på stedet. Noen steder står en vakt med sprayflaske og ser til at alle desinfiserer. Det er gjort så masse tiltak at å stenge helt eller tidligere, som det er gjort nå, det har motsatt effekt!

Andre ting med hvordan det er med at alle uteplasser stenger samtidig er at det blir større folkemengder, flere står i kø samtidig for å ta taxi. Trikk, tog og spesielt busser blir stapp fulle!!

Det sier seg selv at løsninger med å stenge eller stenge tidligere får meget uheldige utslag og konsekvenser. Det er bedre kontroll på utesteder enn ved private storfester. Samlingene blir mindre da man har flere steder som stenger til forskjellige tider. Og folk drar hjem etterpå. Det er bare tull å stenge slik jeg ser det!

Og hva med utelivsbransjen i seg selv?

Hva når alle plassene er stengte, går konkurs, og forblir stengte? Hvordan blir det etterpå da? Mer arbeidsledighet, depresjon, fortvilelse, frustrasjon, rus, oppvigleri og andre negative reaksjoner vil jeg tro. Ingen steder å gå til mer, ikke gå på restaurant, ikke pub. Sosial kultur blir destruert. Vi kommer til å ødelegge det gode vi har i samfunnet. Det som var lyst kommer til å bli veldig mørkt. Det vil med tide få store konsekvenser for oss alle!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#kollektivtrafikk #audunlysbakken #smittevern #lysbakken #showman #pratmaker #munnbind #sylvilisthag #uteliv #festing #listhaug #alkohol #utelivsbransjen #sjenkestopp #korona #restriksjoner #pub #restaurant #smitte #rushtid #buss #tog #trikk #covid19 #arbeidsledighet #solidaritet #konkurs #frp #sv #fremskrittspartiet #corona #sosialistiskvenstreparti #jatildemokrati #neitildiktatur #koronavirus #samfunn

 

Fyllekjøring, narkotika, svik og bedrag!!


Var det ikke denne mannen som bedrev fyllekjøring for noen år siden, krasjet eller noe, stakk fra en kompis, løy, og til slutt laget et scenario av skamfølelse helt likt det han har lagt ut på sosiale media nå? Altså correct me if I’m wrong!

Her har vi Northug, altså det var først han selv, som med sitt nettverk gikk ut i media og ville samle sympatistøtter. Så ikke skrik til meg om å la Northug og hans familie være i fred, for dette er det virkelig Northug selv som har ansvar for. Han vet hvem han er, han har valgt sitt liv, han har valgt dette for seg selv og valgt å utsette alle hans nære og kjære for dette. Dette er hans valg, ene og alene, og det er ikke første gang!

Han har gode advokater og rådgivere. Folk henger seg på og skriver «ikke plag Northug, dere hetser, media hetser». Selv om det var han selv som gikk ut med saken først.

Det er ikke mye sympatistøtter av dette slag til de som ikke har et nettverk. De som ikke kan bruke sin kjendisstatus, penger og ressurser. De bryr vi oss veldig lite om! Har en ikke et navn så blir en knust og straffet utallige ganger for feil som dette. En kan drite seg ut én gang og lære av det, men bli dømt for all tid i motsetning til gjengangerkriminelle som har status i samfunnet. Dette ønsker jeg mer fokus på. Barnevern og hets. Utstøtt fra samfunnet en er vokst opp i. Har en ikke penger eller status så blir en knust for langt mindre ting enn hva Northug faktisk blir klappet på skulderen for. Sjukt!!

Familier blir ødelagt for alltid! Men likevel skal vi synes synd i Northug fordi han er kjendis og hans oppførsel blir tatt opp i media??!

Han stakkarsliggjør seg selv, bruker sin status for egen vinning og ansvarsfraskrivelse. Det er normalt ingen sympati for de som gjør feil som dette, ruser seg og kjører ut i trafikken i hundreoghelvete, som gjør dette én gang. Én gang er nok, en gang for mye. Northug har gjort dette gjentatte ganger.

Jeg dømmer ikke, jeg er ingen engel, det er ikke for meg å dømme, men jeg påpeker handlinger og forskjellsbehandlinger.

Vi snakker alkohol, vi snakker kokain, vi snakker hard drugs, vi snakker om en mann som kan ta taxi jorden rundt og bruke privatsjåfør anytime. Men likevel velger han å sette seg ruset bak et ratt, trå inn gasspedalen og ikke bare risikere sitt eget liv, men også andres, og det er som de fleste vet ikke første gang. Tror dere ikke det har skjedd flere ganger mellom han faktisk ble tatt første gang og andre gang???!!! Tror dere at de gangene han er blitt tatt er de eneste gangene han har satt andres liv i fare? Nei, ingen vet. Men jeg synes det er naivt å tro at de eneste gangene mannen har gjort noe galt er de gangene han har blitt tatt for det!

Om blodprøven hans denne gang blir negativ, så vit disse to tingene. Kokain er en kortvarig rus, å kjøre bil i 168 Km/t timer eller dager etter denne rusen kan slå uheldig ut på reaksjonsevne og vurderingsevne, og vi har jo allerede sett at vurderingsevnen ikke er så bra da han faktisk ble tatt for råkjøring. Den andre tingen er at slike blodprøver bør taes i tre omganger da ofte slike tester blir feil. To av tre er et mer pålitelig prøvesvar.

Å forsvare Northugs oppførsel er det en hel del som gjør, men det hadde garantert blitt en annen tone om han hadde kjørt på og drept barnet til noen av disse forsvarerne. Vi må bare tilgi han inntil det skjer? At noen blir drept, et barn.. eller flere.

Familier er knuste og ødelagte under et familiemedlems «feil» som dette. Der er ingen vei tilbake, men barn blir drept på grunn av  oppførsel som dette, noen barn havner i fosterhjem og blir traumatisert fordi folk flest, som du og jeg, får ingen rådgivere, ingen gode advokater, støtte eller hjelp – bare fordømmelse. Jeg er glad Northug ikke har barn. Veldig rart at enkeltes liv skal legges i ruiner, men med litt «northugstatus» så er tilgivelse og en klapp på skulderen ikke noe problem.

Vi er alle mennesker, hvorfor skal man være mester på langrennski for å oppnå tilgivelse og omfavnelse? Småbarnsforeldres liv har blitt lagt i grus for langt mindre enn dette. Barns liv har blitt ødelagt for alltid på grunn av ting som er bagateller i forhold til Northugs handlinger.

Northug er Northug. Ikke som folk flest, så han må tilgis der andres liv må legges i ruiner.

After forgiving once, one should learn from one’s mistakes and avoid being ticked in the same way again. Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me!!

Ingen sympati til Northug fra meg!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#northug #petter #langrenn #alkohol #fyllekjøring #kokain #narkotika #rus #sport #fuckhim #fuckit!!

Det er ikke hva du gjør, men hvordan!


Først vil jeg si at man må slutte å angripe folk som tar seg en fest eller lever litt. Det handler ikke om hva en gjør, men hvordan. Altså, det er forskjell på å rave rundt og være bajas sammen med femti andre, og å sitte hjemme sammen med et vennepar eller to, skåle og høre på fin musikk. Jeg hører om folk som ringer til politiet fordi de har observert besøk hos naboer og musikk. WTF folkens!! Vær så snill å tenke først, ikke anta at alle mennesker er idioter eller driter i smittevern. Heter det ikke uskyldig til det motsatte er bevist? Situasjonen er lite hyggelig fra før kjære dere.. la nå folk få leve i fred.

Men joda, send kritikk der den er berettiget. Det skal jeg nå – for det ble som jeg tenkte. Vi har veldig forutsigbar regjering og politikere ellers. Noen som vil benekte dét?

Nå plutselig nært et halvt år etter at spredningen av koronaviruset ble erklært en pandemi så har Helsedirektoratet gått ut med at de anbefaler bruk av munnbind.

Regjeringen har hengt seg på, også de anbefaler dette nå. Tidligere har munnbind ikke vært nødvendig ifølge Erna og co. Selv om vi hadde mer smitte i det jeg kaller «første omgang» enn vi har nå i «andre omgang». De velger å anbefale, fremfor å gi et påbud. På den måten klarer de å fraskrive seg ansvar. En «solidaritetshandling» var ordet som ble brukt av den høie himself. Dugnadsprofessoren.

Munnbind er blitt ekstremt dyre, vi snakker om cirka 800 kroner for 50 stk på Boots apotek. En kan også lage seg munnbind, til varierende effekt. Altså noen kan lage. Her blir det heftige utfordringer for funksjonshemmede, eldre, uføre og familier med dårlig økonomi.

Noen kan ikke kjøpe, noen kan ikke lage, noen ingen av delene. Men la oss ikke fortvile, eller.. Her velger jeg å sitere helseminister og dugnadsprofessor Bent Høie: «Mange tror man bruker munnbind for å beskytte seg selv mot smitte, men man beskytter først og fremst andre mot smitte hvis man har viruset uten å vite det».

Så da kan de utsatte gruppene leve med dårlig samvittighet i tillegg, og i tillegg bli stemplet som dumme folk som ikke bryr seg, ikke tar hensyn og smittespredere! Dette er virkelig solidarisk og god dugnadsånd, er det ikke?

En skulle tro at etter et halvt år med denne diskusjonen, og viten om problemene, så burde det vært på plass med en ordning der munnbind er tilgjengelig for alle. For eksempel gratis på helsestasjoner og apotek som jeg har foreslått i tidligere innlegg. I dag først har politikerne begynt å diskutere å få munnbind tilgjengelig ikke bare for de med penger og ressurser, men alle. Videre sier helseministeren vår: «Det kommer kampanjer som informerer om riktig bruk». Ja det er fint tenker jeg, sannelig på tide, og bedre sent enn aldri. For disse kampanjene burde startet fra dag én pandemien ble erklært!

Vi får se hva dem har fått til når «tredje omgang» starter.

Siste dagene har jeg sett en økning av bruk av munnbind, men bevares, her går den ene etter den andre med bindet i handen eller halvveis ut av bukselommen. Og veldig mange har dem hengende under haka. Gamle skitne ekle bind som tydelig har blitt brukt om og om igjen. Kvalmt!

Anbefalingene til nå er fra og med 17. august og to uker fremover inntil videre og gjelder i kollektivtrafikken innad i Oslo kommune og til og fra kommunen. Det gjelder også i bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold, som består av Indre Østfold kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune. Dette er når det «er fullt og umulig å holde én meters avstand».

Anbefalingene kan fort utvides til å gjelde andre steder også. Jeg regner Drammen som Oslo, tusenvis av pendlere til og fra, og kort avstand. Men jeg føler meg mer trygg på toget til Oslo enn på bussen til Fjell.

Jeg velger å fortsette sitere helseminister Bent Høie i dette innlegget. Fordi jeg synes det han kommer med er så utrolig morsomt. Jeg er stygg nå, jeg vet, egentlig er ikke noe med dette morsomt, men misforstå meg rett. Høie forteller at: «den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet».

Jeg foreslår at Høie tar seg en tur med buss og tog. På busser flest er 1meteren umulig, i hvert fall her jeg bor. I Oslo er det verre ruter og tilstander. Og folk må frem, til jobb, behandlinger, apotek, legebesøk og hjem. Man kan ikke vente på neste buss og neste buss og neste, i håp om at en skal kunne holde 1meteren. Det går bare ikke. Bussjåføren stopper og tar på passasjerer til det er smekke hakke peise fullt!!

Hvis denne «solidariteten» Høie og regjeringen snakker om skal kunne fungere må det inn flere avganger på busser, ikke færre som det har vært i sommer!!!

Når det gjelder tog. Der kan det være mulig å holde 1metersregelen. Det gjelder på tidspunkt da trafikken ligger død. Nattoget muligens. Men ellers, nei. Har dere sett når folk skal inn og ut av tog, selv i disse tider? De stiller seg i klynger når de skal av, og når de skal på. Dét går på automat, jeg sverger. Tror ikke Høie er avhengig av kollektivtilbud han nei, men det er vi mange som er, han burde besøke det norske folks virkelighet snart. For etter «andre omgang» kommer «tredje omgang». Hadde vært fint å sluppet en «fjerde omgang».

Jeg har nå i to dager vært på hotell i Oslo. Det var en bursdagsgave som jeg fikk før Oslo ble erklært rødt. Vi fikk tildelt masker som vi brukte på toget og reisen, til og fra. Vi har fulgt alle smittevernråd som er gitt, og vi er hjemme igjen nå. Kjempefin tur. Men tenk på hvor mange som må fram og tilbake daglig, jobb, behandlinger, ivaretakelse av syk familie og så videre. Jeg vet ikke hvor mange, men det er slettes ikke bare noen få.

I Drammen har jeg lagt merke til at i lokale grupper på sosiale media har det vært en økende andel klager på disse elektriske sparkesyklene som ligger strødd på utidige steder. Jeg har også lest om ambulansesjåfører som har måttet stoppe på oppdrag for å flytte disse syklene for å kunne komme frem dit dem skal. Det er jo idiotisk med alle disse lånesyklene. Folk tar ikke vare på hva de ikke eier selv. I Oslo er det enda verre. Oslo er en egen maurtue av sparkesykler. På fortau, i grøfter, langs elva – overalt!

Vi snakker om at dørhåndtak, stoppknapper på busser, heisknapper og så videre er smittebomber. Dette er smitte- og risikosykler som i hovedsak brukes av uforsiktige og de som ikke forstår bedre. Jeg spør bare, burde ikke disse fjernes? Av mange grunner?!!

Nei, nok for i dag. Ble et langt innlegg om korona og smitte igjen. Det skulle egentlig bare være en kort oppfordring til folk der ute om å ikke peke så mye på hverandre, gi hverandre skyldfølelse og dårlig samvittighet der man ikke skal ha det. La folk være i fred, spille musikk og kose seg når man kan. Prøv selv. Er man hjemme hos seg selv så gjør det bare godt å slappe og glemme samfunnet ellers. Når dere er utenfor hjemmet, vask hendene ofte, bruk antibac, hold avstand og gi et smil og noen gode ord til de dere møter!

Del gjerne innlegget og budskapet ❤️

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#covid19 #korona #corona #koronavirus #pandemi #virus #virussmitte #smitte #munnbind #avstand #solidaritet #dugnad #omtanke #nestekjærlighet 😳

Hotelltur på The Hub i Oslo.

Hellige Madonna hvor vi har kost oss i Oslo disse to dagene og nettene. Bildene i forrige innlegg er fra FØRSTE DAGEN, bildene i dette innlegget er fra andre dagen.

Etter natten i ei fantastisk god seng var det tid for frokost. Siden vi ikke er spesielt glad i å stå opp grytidlig når vi har «ferie» så valgte vi å spise frokost som siste gruppe før buffeen ble lukket. Vi var der 09:30, og da møtte dette synet oss..

Frokostbuffeten på The Hub var helt fantastisk! Der var helt utrolig mye og velge mellom, orker ikke ramse opp. Har vært på en del hoteller rundt om i Norge og i verden, denne buffeen var i særklasse. Den som ikke finner seg mat som faller i smak her, ja da er det noe gærnt med vedkommende da tenker jeg, lol 😜

Personlig er jeg ikke så original når det gjelder frokost, små søte kaker og muffins er ikke helt typisk meg. Men de var SÅ gode, med fler smaker enn du finner på vanlige norske butikker. Egg er typisk meg, så her blanda jeg speilegg, kokte egg, posjerte, eggerøre og omeletter. De hadde en omelett som var laget i små former med en spesiell ost på, og med paprika og noen urter inni. Den var virkelig yummy-yummy for my tummy, yummy yummy 😜

Etter frokosten hadde jeg med meg mokka kaffe og sigaretter utenfor. Vi kunne ikke vært mer heldig med været. At været faktisk ble som det ble ga meg den deilige følelsen som jeg har savnet litt i år, følelsen av å være i storby-syden. Det var skikkelig digg, for vi var jo bare i lille Oslo, tre kvarter hjemmefra. Men hotell, god mat og knallvær, det betyr så mye, jeg er takknemlig ❤️

Vi gikk 2,5 mil denne dagen. Bare for oss selv på steder der vi bare kunne se og nyte. Ikke Karl Johan, ikke Aker Brygge, ikke noe sånt.

Bildene over er fra Grünerløkka. Det var så fint å sitte i parken der. Et fint avbrekk fra hjemme. By, men samtidig stille og fredelig – ingen folkemengder.

Etter hvert ble det lunsj. Den spiste vi på Norlaks, en sushirestaurant rett ved homopubene London, og Cæsar/Trappa. Jeg synes ikke Norlaks er et bra navn på et sushisted bare for å ha det sagt. Men maten skulle være god, så vi prøvde. Fint og stort lokale, en føler seg vel, helt til betjeningen begynner å rope og skrike på asiatisk. Disse hadde ikke skjønt at vi nordmenn liker ro rundt ørene når vi skal nyte mat på restaurant. Litt annerledes servering, men veldig god sushi. Adresse Pilestredet 9.

Senere var vi oppe ved Slottet. Ikke mot Karl Johan, men litt bak, mot Parkveien og Bislett. Det er så fint der. Jeg elsker parker, fugleliv og dyr. Føler meg mer i ett med naturen, selv om jeg trives best med å bo i by. Akkurat det har gitt meg et løft med beliggenheten til leiligheten vår her hjemme på Fjell i Drammen.

Det var mye fjær i Dammene. Trodde de var flinkere til å rense her mtp at dette tilhører Slottet. Men koselig uansett, veldig koselig 🥰

Artig når man er og tusler i nye gater i hovedstaden. Vi ville jo være litt for oss selv, så vi brukte en del nye ruter. Så dukket mannen på bildet under opp. Fascinerende kunst og morsomt. Like etter møtte vi Else Kåss Furuseth og hadde en stund sammen med henne. Jeg synes hun er en kul TV-personlighet, men snuppen min elsker henne og den humoren hun formidler. Jeg knipset noen bilder av dem sammen. Legger ikke ut her, da det blir mer privat. Men Else er kjempehyggelig, koselig og alltid blid 😊

Pause igjen på TGI Fridays som er tilknyttet hotellet vårt. Jeg simpelten elsker milkshake, særlig på hete sommerdager. Så nå har jeg omsider prøvd Fridays sin variant. Estetisk flott, og ganske god, men ikke fulltreffer. Som sagt, jeg elsker milkshake 🤪

Kvelden kom og gikk, vi koste oss med god mat og drikke, men jeg tok ingen bilder. I mørket ankom vi hotellet og hotellrommet, og det er ikke mye som er bedre når en kjenner dagen godt i beina – enn å legge seg i slik en fantastisk deilig seng. Sovnet før hodet fikk lagt seg på puta, ikke mye jeg fikk med meg av det spektakulære tordnet og alle lynene som omtales så meget i avisene i dag.

Halv ti i morges var det frokost igjen. Skulle gjerne hatt en slik buffét å komme til hver dag jeg. Men med ettertanke så er det greit med en sjelden gang, det gjør opplevelsen så meget bedre. Har ikke spist noe etter frokosten i dag, jeg som elsker å spise er mett enda. Egg og muffinser 😂

Så ble det mokka kaffe og røyk i sola før vi reiste hjem igjen i nydelig vær og mer enn fornøyd med turen. Tusen takk snuppen min for en kjempefin opplevelse i bursdagsgave. Du er best, uansett ❤️😘

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#kosetur #bursdagsgave #clarionhotell #thehub #rødsone #isbar #norlaks #tgifridays #holdavstand #staysafe #jattillivet ❤️