Den politiske tankefeilen!

Jeg er en person som er overbevist om at en i dagens samfunn er nødt til å ytre sin mening om hva som er rett og galt i samfunnet. Den som tier den samtykker. For at ting skal bli bedre, ikke verre, må en tåle meningsforskjeller, tørre si i fra, og være åpen for endringer der ting har gått i feil retning.

Nei, dette er ikke et innlegg om covid, tiltak og restriksjoner som er mot grunnloven, direkte frihetsberøvelse og brudd på menneskerettighetene.

Vi lever i et samfunn der våre toppolitikere, storting og regjering består av mennesker som ikke har Norge og det norske folks beste i tankene. Vi ser det hele tiden nå, statskraft tjener grove penger mens «vanlige folk» må ta regningen.

Disse politikerne har sin egen agenda, de tenker på sin situasjon, autoritet, bedre jobb, mer makt og penger til dem selv. Alle andre kan seile sin egen sjø. Disse sammen med media bedriver hersketeknikker og subjektiv rapportering av det som er viktig i samfunnet. De bedriver avledningsmanøver og avleder med konstruerte virkeligheter.

Diskuterer vi for eksempel ruspolitikk, klima eller innvandring blir alle som ikke er oppfattet som politisk korrekte hengt ut eller tildelt kjevelås. Det er uansett, selv i saker det er åpenlyst at politisk korrekthet ikke fungerer, men heller er ødeleggende for samfunnet. Dette er grunner til at samfunnsdebatten går i stå og vi opplever at samfunnet blir verre og verre, og stadig flere får en dårligere livskvalitet.

For eksempel når det gjelder innvandringspolitikk så ser vi at det skjer en høy grad av islamisering. Det resulterer i mer kvinnediskriminering, homofobi, vold, voldtekter, naving og kriminelle handlinger, for å nevne noe. Dette er resultatet av politisk korrekthet hvor en bedriver godhetstyrrani og snillisme, og ikke opplyser om hva islamsk tro faktisk innebærer. Det er, slik jeg ser det, det aller viktigste å opplyse det norske folk og vårt samfunn om da ikke-vestlig innvandring er den største politiske tema som har mest påvirkning i samfunnet Norge.

Folk flest innehar absolutt ingen kunnskaper om hva som står i koranen. De vet ingenting om Sunnah og Hadith. Sharia-lov er fremmedord. Det norske folk flest vet ingenting om hva islam krever av «sitt folk». De fleste tror det kan sammenlignes med katolisme og kristendom. At islam er en ideologi med masse påbud som rangerer og skiller mellom menn og kvinner, troende og vantro, og i tillegg romantiserer vold, steining og drap, det blir fortiet.

«Ikke alle muslimer, islamister og muhammedanere er slik, man kan ikke skjære alle under samme kam» sier mange. Sannheten er at islam er slik! Derfor har islam også symboler, som hijab, nikab, burka, chador, mat med eget stempel på norske kolonialbutikke og så videre. Pluss alle moskeene som bygges opp over alt her i samfunnet vårt. Tempoet øker stadig og disse spretter frem som giftsopper i naturen. Hvordan tror folk egentlig stemningen er i disse moskeene når det faktisk er slik at den ene islamtroende bokstavelig talt biter fingeren av den andre??!!

Har noen hørt om at noen har blitt bitt av noen kroppsdeler i en norsk kirke??! Vel det har skjedd her i Norge, men da i moské!

Hvordan skal det bli i Norge når nordmenn i sin naivitet ikke klarer og signere en underskriftskampanje mot bønnerop fra islamske moskeer i Norge? Vi vet at islams følgere ønsker bønnerop, vi vet dem jobber mot dette innad i systemet. Vi vet nordmenn er naive og tror disse bønneropene vil kun være én gang én dag i uka, og da i Drammen og Oslo. Fakta er at islamsk lov og skikk er fem ganger om dagen hver dag. Og da skriker de ut fra minaretene at Allah er størst og Muhammed er sendebudet.

Signer underskriftskampanje mot muslimske bønnerop i Norge her ——> Nei til muslimske bønnerop i Norge!!

At folk ikke skiller mellom innvandring på individnivå og på gruppenivå, at man ikke har evne eller vilje til å tenke rasjonelt om dette, det er et av de største problemene vi har når det gjelder innvandring og den politikken vi fører.

«Når ‘’Shabaz’ og ‘Fatima’, de hyggelige naboene våre er så blide og trivelige, så kan umulig innvandring være et problem» er et ofte hørt argument. Ikke alle er like, ikke skjære alle under samme kam.

Slik er blodrød og forskrudd venstrevridd tankegang. Den tankegangen gjør at evnen og viljen ser ikke, forstår ikke, at disse to naboene er bare en del av en gruppe på nærmere en million mennesker her til lands. En gruppe, hvor skummelt nok en høy andel mangler respekt for det samfunnet vi har, vår kultur, norske skikker og verdier, sunt folkevett og oppdragelse. Da sitter man igjen med et resultat som er laaaangt fra det naboene Shabaz og Fatima gir inntrykk av og fremviser.

Innvandringsnaive bor ofte på steder der det er få innvandrere. (Dette kan sies om norske journalister og politikere spesielt). De fleste tilhører øvre middelklasse og bor hvor det er lavest andel ikke-vestlige innvandrere. De bor ikke på Grønland og Kampen i Oslo, eller på Fjell eller Strømsø i Drammen. Dermed ser de ikke den elendige integreringen, og da ser de heller ikke noe problem.

Folk som kjører bil fra A til B, holder til på kontorer, er i møter og ikke beveger seg til fots eller kollektivt i samfunnet, de lever i en boble ser og opplever ikke hva de som virkelig deltar i samfunnet gjør. Når de som faktisk er en del av og lever i det virkelige samfunnet ytrer bekymring for seg selv, sine barn, nære og kjære blir man stemplet som fremmedfiendtlig og rasistisk.

Noe som er helt sykt og tragisk i Norge i dag er alle som tror at vi ikke kan påvirke mengden av innvandrere. De er som Lysbakken og bare glorifiserer et bilde der alle innvandrere burde komme hit og tas imot med åpne armer. Hit til lille Norge.

Problemstillingen rundt vet de lite og ingenting om, og har ikke evne eller vilje til å sette seg inn i det heller. Faktorer som menneskehandel, velferdsflyktninger og lykkejegere avblåser de og ønsker gjerne at dette forblir kun ord. De vil gjerne sette disse ordene inn i fremmedordboken og gjemme den på loftet. Å gjøre noe med årsaken til innvandring er ikke like mye tema som det å «berike» Norge med fremmedkulturer. Ei heller å hjelpe til i nærområdene til hvor flyktningene kommer fra. Å hjelpe mange i stedet for få utvalgte er heller ikke så interessant eller relevant. Så en kan da undres hva som da ligger bak tanken «å hjelpe»?!

Jeg så et program på TV der en mann stoppet tilfeldige personer på gaten og spurte om hva de mente om å ta inn flyktninger til Norge og hjelpe dem. Samtlige svarte at det mente de var det eneste riktige. Så ble det hentet en innvandrer. De samme ble så spurt om de kunne ta denne mannen med seg hjem, hjelpe han med mat og et sted å sove. Det ville de ikke!! Der har man for blodrøde velgere.. det finnes faktisk et intervju med Jonas Gahr Støre der han blir stilt samme spørsmålene. Han ville også hjelpe sa han, men han ville ikke gjøre det selv!

Så var det tankefeilen hvor de som er både for eller mot innvandring. De tror faktisk at innvandring først og fremst handler om penger. Det ødelegger debatten, for det er feil grunnlag å diskutere på. Innvandringsnaive har en tendens til å tro at den eneste kostnaden ved ikke-vestlig innvandring er økonomisk. Det vil si at en innvandringsskeptiker vil bli sett på som gjerrig og egoistisk, siden vi tross alt har ganske god økonomi her i landet. Det vi utsetter det norske folk og landet vårt for bagatelliseres.

Kriminalitet, utvanning av viktige samfunnsverdier, segregasjon og kulturelle kræsjer utelates og det blir heller laget et glansbilde som et resultat av en konstruert virkelighet. Men litt handler det om penger også, selvfølgelig, for den økonomi som brukes på innvandring i dag er jo allerede en byrde for landet. En byrde som burde gjøre enhver skeptisk. Fattigdommen øker i rasende fart i Norge, særlig blant barnefamilier. Politikerne bruker de eldre og helse for å vinne velgere, men vi ser selv at de eldre og uføre er de største taperne hver gang. En skal være frisk for å være syk, og en skal være ung for å være gammel.

Et gjentakende problem jeg opplever er at så utrolig mange oppfatter og mener innvandringskritikk og innvandringsskepsis er det samme som fremmedfrykt, hat og rasisme. Ganske nyttesløst å diskutere med noen som slenger med leppa og kaller en for disse tingene. Uvitende, ignorante og naive bruker denne metoden. Hyppig!! De ødelegger den sunne debatten og fordummer samfunnet vårt!!

Disse samme som fordummer samfunnet vårt har ingen anelse hva integrering egentlig krever, hverken fra enkeltindivid, samfunnet eller landet vårt. At ingen land i verden har klart å løse problemet med integrering av større grupper muslimer, islamister og muhammedanere gjør ikke at det går opp et lys for de innvandringsnaive i belyste Norge. Illevarslende!

Ikke engang det faktum at de ikke-vestlige flykter fra noe de selv har skapt, for å skape det på nytt her, for å oppnå samme elendighet som de flyktet fra, ser ikke ut til å påvirke de som sier blankt ja til mer innvandring. Hvordan integrerer man de som ikke har respekt for norsk kultur, skikk, lov og så videre? Hvordan integrerer man noen som i hopetall ikke ønsker integreres? Husk integrering for muslimer, islamister og muhammedanere er det samme som å konverteres. Da er man vantro, og dét er Haram! Haram betyr forbudt ig moralsk forkastelig, kan straffes med døden.

Man ser at innvandringsnaive har utrolig liten innsikt i hvordan velferdsstaten henger sammen, hva som gjør en velferdsstat. Det er skummelt hvordan folk tenker. Det er som jeg skrev lengre opp her, om det TV-programmet der folk ville hjelpe, men de ville ikke gjøre det for egen regning. Det er som kjent mye lettere å bruke andres penger enn sine egne. Kunnskapsløsheten er vanvittig. Hva det koster å dele ut alle pengene som vår statsledere som Erna Solberg og Jonas Gahr-Støre gjør i hytt og pine i utlandet for å kjøpe seg status og makt, og hva det koster med all innvandringen til Norge er enormt. Det finnes ingen pengesekk som varer uendelig med slike kostnader!! Her er ingen magiske bønner og ånder i lamper.

Innvandringsnaive ser ikke at mer penger til én ting betyr mindre penger til noe annet. Det som tømmes blir tomt, hvor høy IQ må en ha for å skjønne det?

Nei, alle mennesker er ikke like gode. Det er naivt å tro at det ikke er forskjell på mennesker. Å leve i en boble gagner ikke de rundt deg, hvis du tror du er god fordi du lever i denne naive boblen så vit at du er faktisk ikke det. Kunnskapsløshet og ignoranse fordummer og ødelegger. Den muslimske islamske verden er helt annerledes enn den norske. Det er ren fakta at mennesker fra slike kulturer har svært dårlige forutsetninger for å slutte opp om den norske kultur og levemåte. Det er Haram!!

Islam er en ideologi forkledt som en religion. Det er grunner til det. Å undervurdere islam er det dummeste den norske mann og kvinne kan gjøre!!

Med det avslutter jeg dette innlegget med å si at innvandringspolitikken i Norge må bli strengere, ruspolitikken må endres totalt da den aldri har fungert, og klimahysteriet må dempes. Det har ingen virkning å betale klimakompensasjon når en skal ut å fly, så lenge en flyr blir det samme utslipp, å gi penger til kyniske rike er stupiditet. Norske politikere og media må belyse objektivt, ikke subjektivt. Vi trenger ikke at seriøse forskere hysjes med, og skolestreikende tenåringer med psykiske problemer skal vise veien fremover. Da ender vi opp med statsledere som inviterer terrorister til landet på skattebetalernes regning – oooops, det har jo allerede skjedd!

Takk for at dere leser, ha en riktig fin helg!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#islam #islamisering #snikislamisering #muhammedanisme #innvandringsnaivitet #innvandringskritikere #innvandringsstopp #stenggrensene #jonasgahrstøre #gahrstøre #støre #statsminister #ap #arbeiderpartiet #innvandring #integrering #innvandringspolitikk #ruspolitikk #veldferdsstaten #velferd #kultur #politikk #norge #bunny #bunnytrash

Slik har denne uka vært!

Jeg synes dette bildet er en god gjengivelse av denne uka, snuppen min hjemme hver morgen og vi spiser deilige frokoster sammen hver dag. Omeletter, eggerøre, kokte egg, bacon, røykalaks, oster, spekemat og nystekte baguetter.

Selvfølgelig ikke like idyllisk som på bildet, for iht covid så har det jo blitt slik at jeg har ligget på sofaen hver natt. Det føles mest riktig at snuppen min, han som er smitta, skal ha det mest mulig komfortabelt ellers, så da får han ligge i vår multi-mega komfortable king size super bed. Jentene ligger der også, kan ikke nekte dem, de elsker å «kose dyna».

Deilige middager har det også vært, vi er jo så glad i mat vet dere.

Nå er det lørdag, den eneste dagen i uka som man har litt planer. Bare håper at formen holder seg utover dagen, for her er det noe som murrer, og det startet i går. Men skal prøve så godt vi kan å ignorere det inntil videre. Nå er det tid for deilig frokost, ha en nydelig lørdag alle sammen, og «prekas» senere ❤️‍🩹

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#lørdag #helg #bunny #bunnytrash

Bunny uten bukser, sjekk leggene!

Ja man kan jo bli ganske så surkat av hele situasjonen med at snuppen fikk påvist covid på tirsdag, man vet jo at her blir det karantene og dritt, sant sånn har det vært hele veien, men at man ikke skal kunne gå ut av huset med jentene engang for lufting, det er jo absurd, for det er jo nok et tiltak som ikke handler om smittevern, og slike tiltak har man sett mer enn nok av siste to årene. Nok om det, saken er at jeg har vært i en emosjonell karusell, surkat, grinat, irritert og forbannet. Djizes!! Og jeg er veldig klar på at det skinner veldig gjennom i innleggene mine, fucking covid ditt og datt.

I dag fikk jeg faktisk tilbakemelding på humøret mitt fra min fargerike og morsomme medblogger «Frodith», jeg ler av henne. Den ene dagen er hun rundt i Oslos gater og leter etter små menn, så lager hun videoer for å lære folk døvespråk, og plutselig har ho photoshoots med tøyrottene Salt og Pepper, og i dag har hun faktisk tegnet meg, haha, hun har tegnet meg for å muntre meg opp.

Sjekk her: «Kaniner og andre rare dyr»

Idet jeg kikket innom innlegget så ble jeg jo selvklart oppmuntret, moro dette da, det er ikke hver dag noen tegner meg liksom. Og jeg ser jo at det er meg da, men jeg kommer ikke over buksevalget, eller mangelen på bukser, altså sjekk de beina!!

Jeg dævver, ha ei nydelig helg 🥰

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#frodith #bunny #bunnytrash

Koronadagbok: Covid dag 4, svar på PCR.

Da har vi snart gått gjennom fjerde dagen her etter at snuppen min fikk påvist smitte. Jeg skriver et innlegg om dette for hver dag, så er hele greia dokumentert. Her er «dag1», «dag2» og «dag3». Blir som en slags dagbok, en «koronadagbok».

Jeg laget frokost i morges, stekte en feit omelett med masse ost og bacon. Fremdeles ingenting gærent med appetitten til snuppen min. Gnofset innpå med iver og nytelse. Etter frokost måtte jeg lufte jentene, noe som han normalt gjør når han er hjemme på formiddagene. Jentene stilte seg undrende til dette. Jeg hadde på daværende tidspunkt ikke fått svar på pcr-testen jeg tok i går. Så jeg kunne gå ut og lufte småtrollene slik at de fikk gjort fra seg. Det var jo noe vi ble oppringt med beskjed om i går at hvis vi begge har påvist smitte så kan vi ikke lufte jentene, det er kun de som eier eller leier egen plen som kan gjøre det. Så om vi begge er smittet så må hundene drite og pisse inne. Ja vi må høre på fagfolk og eksperter, de er smarte de.

Anyways, snuppen min som er vant å gå masse hver dag, altså 5 km hver vei til og fra jobb, en runde med jentene pluss 1-2 mil daglig utenom, han blir jo helt klart rastløs av å være i arrest, i fengsel her. Han fikk seg en knekk etter episoden i går. Etter frokost tok han oppvasken, han har ryddet i klesskap, vasket badet, og tørket støv hist og her. Liksom leitet etter noe å gjøre. Nå spiller han Candy Crush stakkar.

Middagen gikk også ned på høykant. Der andre vi har hørt om med Covid i huset går ned i vekt, så går vel vi opp i vekt. Men prøver være litt gjennomtenkt med hva vi spiser, vi har likevel skeiet ut på baconet. I går ble det fiskesuppe, ferske blåskjell og hvitløksbaguetter til middag. I dag ble det fiskegrateng med bacon og poteter.

Jeg fikk for litt siden svar på pcr-testen jeg tok i går. Ikke påvist. Altså negativ. Det er jo ironien i dette. Ei venninne i en famile på fem, hvorav hun er eneste uvaksinerte, så er smitte påvist hos de fire andre i hjemmet der. En annen venninne som er uvaksinert har hatt covid i huset ved tre tilfeller, hun er nok en gang klarert og tilbake i jobb.

Legg merke til disse rykende ferske tallene fra FHI sin ukerapport. Altså tallene fra uke 3!

26 døde i uke 3.
19 trippelvaksinerte.
2 delvaksinerte.
5 uvaksinerte.

I uke 3 var medianalder 82 år (nedre-øvre kvartil: 70 – 87 år). Cirka 8 av 10 som dør i disse dager er med andre ord trippelvaksinerte (det mange i dag kaller «fullvaksinerte» ettersom narrativet har blitt endret nok en gang).

Blant 141 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med C19 som hovedårsak i uke 3, var 29 prosent uvaksinert, 28 prosent var vaksinert med to doser og 43 prosent var vaksinert med tre doser.

Kun 49 prosent av de innlagte med C19 som hovedårsak til innleggelsen. 51 prosent av de innlagte var altså innlagt av helt andre grunner enn covid-19. De møtte til planlagte operasjoner og sådan, men en obligatorisk test man må ta før innleggelse viste da at de var smittet. De hadde ikke merket noe til smitten selv, altså ingen sykdom eller symptomer.

7,1 av 10 som blir innlagt er trippelvaksinert.

Dette er sterke kontraster til medias framstillinger. Det er så kult når de bruker sykehuset i Drammen som eksempel, for da VET vi når det blir servert løgner.

Sjekk Dagbladet som smelte til i går med overskriften at det er dobling av coronainnlagte på et døgn på sykehuset i Drammen. Altså 23 stk. Høres helt vilt ut, men fullstendig i tråd med hvordan de har holdt på i to år nå. Sannheten er at dette er folk som er innlagt for andre grunner enn korona, det er fortsatt bare 12 innlagt med korona som årsak.

Men folk liker å bli løyet til og holdt for narr, lurt og villedet – det vet vi jo.

Link: «Drammen, coronainnlagte neste doblet på et døgn»

Nå skal vi snart NetFlixe, riktig fin helg alle sammen, hold dere friske og våkne!!

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#covid #korona #arrest #fengsel #isolasjon #karantene #fakta #fhi #korrupsjon #media #dagbladet #tanker #bunny #bunnytrash

Når (ikke jeg, men dere) blir eldre og helga melder seg.

Må jo innrømme at det er veldig kjedelig å tilbringe dager, uker, måneder og år på å gjøre det samme. Liksom alt går på repeat da samfunnet på en måte har låst seg og det som en liker best å gjøre her i livet ikke er gjennomførbart. Altså, jeg er ikke 44 år, jeg er 18 år med 26 års erfaring, og da tenker jeg at den erfaringen burde bli bredere, ikke smalere. Og det rare er at tiden går bare fortere og fortere, selv om den oftere og oftere virker som om den står stille. Det er nå helt ærlig faktisk blitt slik at det skulle ikke forundre meg om jeg lever til jeg blir 100 år, så fort som tida går nå. Og da mest bare for å irritere noen andre. Kan dere forestille dere hvor irriterende en sjefskanin måtte være som 100-åring når han (les: jeg) i dag kun er 18 med 26 års erfaring?!

Hemmeligheten ved å forbli ung ligger i å leve hederlig, spise langsomt og lyve om alderen. Nå er det ikke slik at jeg lyver særlig, selv om noen hvite løgner har blitt til. Ikke rasistisk ment! Men en kan unngå prate så meget om alder, matematikk er lett og logisk, men ikke så interessant. Så da skjønner dere hvorfor jeg forblir så ung som jeg er. Egentlig har jeg aldri forstått hvorfor mange må lyve så mye, først og fremst så blir man stemplet som løgner, for sannheten kommer jo for en dag. En annen ting er at med sannhet er det mindre dårlig samvittighet og kvaler, hvis en har et godt hjerte da. Dessuten gjør sannheten mer vondt enn løgn, og en må ha det vondt for å ha det godt, det ene kan ikke eksistere uten det andre.

Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? Så derfor knyter jeg aldri lisser. Enten er de hardt knytt og jeg bruker skoskje, eller så tvinger jeg en mann på sine knær. Slik holder en seg ung. Husk også at folk bør ikke spise helsekost når en blir eldre, man trenger alle de konserveringsmidlene en kan få.

Men frykt ikke folkens, det er én fordel med å bli gammel når en ikke klarer å holde seg evigung som meg, når en er gammel og sier at en har glemt saker og ting, så blir en også trodd.
Nå er det blitt fredag, og selv om tingenes tilstand er som de har vært denne uken, så heter det seg st nye dager gir nye muligheter, så da satser jeg på at i morgen lørdag gir muligheter til å drikke meg full. Har så mye godt i barskapet for tiden. Og til dere som ikke vet det, man er ikke full hvis en kan ligge på gulvet uten å holde seg fast!

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#fredag #alder #helg #bunny #bunnytrash

Starten på hva tror dere?!

Immunforsvaret, også kalt for immunsystemet, er kroppens forsvarssystem som skal forsvare oss mot infeksjoner og sykdommer forårsaket av bakterier, virus, sopper og parasitter. Immunsystemet hjelper oss å holde en god helse.

Det indre immunforsvaret er førprogrammerte til å kjenne igjen virus og bakterier og å bekjempe og spise opp disse så fort de kommer inn i kroppen. Det er også de som bestemmer om de vil advare neste forsvar eller ikke.

Immunforsvaret husker fienden, for eksempel virus, og derfor ha et effektivt forsvar klart hvis den samme fienden kommer igjen.

Og om man vil ha et sterkt og velfungerende immunsystem kan man til en viss grad påvirke det gjennom sine livsstilsvalg. Kosthold, frisk luft, bevegelse, hygiene og søvn er viktig, bli normalt eksponert for eksempel bakterier og virus og unngå langvarig og negativt stress som påvirker immunsystemet.

Ironien og det grusomme oppi det hele er at nå i to år til ende har man gjort akkurat det motsatte, samt stresset kroppen med testinger og injiseringer.

Nå går FHI ut med, noe veldig mange har påpekt hele tiden, at: det har skjedd en uvanlig utvikling, vi har ikke sett starten.

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#matrix #korrupsjon #fuckgovernment #twilightzone #covid #korona #nolife #isolasjon #fengsel #fuckyou #bunny #bunnytrash

Stuck in the Matrix – fuck off!!

The whole universe is an illusion. A Twilight Zone. My sensory organs are sensing the world, and in doing so filtering out certain sensations. This means that what I feel is not how things are. Maybe what feels soft to me is really different, up is down and down is up, and my nerves filter out other sensations?!

I want to wake up, I want to get out!

I’m stuck in the Matrix, if you aren’t, get me the fuck out of here or fuck off!!

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#matrix #korrupsjon #fuckgovernment #twilightzone #covid #korona #nolife #isolasjon #fengsel #fuckyou #bunny #bunnytrash

Koronadagbok: Covid dag 3 – nedtur!

I natt hørte jeg masse hosting fra soverommet og tenkte oi, nå blir snuppen min ordentlig syk. Men da han stod opp var han blid som ei lerke. Han følte seg så pigg og fin. Vi ordnet frokost, og det opparbeidet seg en følelse som om det var helg, og at vi bare skulle kose oss. Det ser ut til at dette skal gå veldig fint.

Fineste «Lene Elisabeth» her på blogg, som jeg er veldig glad for å ha blitt kjent med, som har vært en god støttespiller gjennom mangt plutselig i disse tider, har havnet i «samme båt» som meg, covid i heimen.

I dag offentliggjorde «Lene Elisabeth» at hun har testet positiv for covid. Hun har ingen symptomer og er frisk og fin. Hun har testet seg med hjemmetest, en metode jeg ikke har tillit til i det hele tatt da jeg kjenner til mange nå som får motsatt svar på hjemmetesten som på pcr-testen. Og noen har testet både frukt og bær med hjemmetest, og disse fruktene har også fått påvist covid. Skal vi ha munnbind på når vi spiser eller? Og hvordan svelger man? Haha..

Delte meninger er det om pcr-testen også, men jeg satte meg likevel opp til testing klokken 14:00 i dag. Det er nå en gang slik at om en pcr-test sier at jeg har covid, så vil jeg som uvaksinert få midlertidig koronapass. Jeg trenger det ikke, men at vi har billetter til en konsert i Holland, og det faktum at vi trenger å komme oss bort litt, det er helt ærlig faktorer som spiller inn. Koronapass uten vaksine, er bedre enn alternativene. For disse såkalte vaksinene skal jeg ikke ha. En annen ting er jo å kunne gå på steder hvor en krever koronapass, så kommer jeg der med pannebånd hvor det står «uvaksinert», og med hvitskjorte med samme tekst på ryggen.

Tror dere det skaper reaksjoner? 😁🤪

Det er noe med å innføre koronapass når en vet at det ikke har noe med smittevern å gjøre. Ti tusen i Norge har blitt registrert med påvist covid to ganger, og det stopper ikke der, for nå er det over 20 registrerte som har fått påvist covid tre ganger her til lands. Knallgode vaksiner, ja jøss..

Dagens info videre er at ei uvaksinert venninne har hatt covid i hjemmet tre ganger, på tre helt forskjellige tidspunkt, altså tre varianter, uten at hun har fått påvist. En kollega av snuppen min er uvaksinert i en familie på fem. Der har alle nå covid, bare ikke hun. Her hos oss er jeg uvaksinert og uten symptomer, mens snuppen min som er trippelvaksinert har fått påvist viruset.

En artikkel poppet opp også hvor der står at: «ifølge tall som er utgitt av den britiske regjeringa via Office for National Statistics, er det 4,5 ganger større sannsynlighet for at personer som er trippelvaksinert, tester positivt for omikron enn de som er uvaksinerte».

Link: Trippelvaksinerte har 4,5 ganger så stor fare..

Anyways, nå er det jo slik at koronapass er jo midlertidig for alle, uansett vaksinestatus, de bare endrer narrativet. De som vaksinerer seg for å få koronapass må injisere seg på nytt og på nytt for å ha dette koronapasset. Veldig mange sier det er nettopp derfor de vaksinerte seg i utgangspunktet, nå ser vi jo hvor mye det hjelper. Hør.. les..

Som fortalt så følte snuppen min seg helt fin i dag, glad som ei lerke, knall appetitt, masse energi som ville ut. Så vi tenkte ikke videre over det, og avtalte å gå sammen til teststasjonen for min testing. Før det gikk han altså ut med jentene våre for lufting, tiss og bæsj.. da ble han plutselig oppringt. Han får ikke lov å bevege seg ut, han skal være i isolasjon, hvilket innebærer at så lenge eiendommen han beveger seg på ikke er hans så kan han ikke gå utenfor døra. De som har en plen utenfor eget hjem kan bevege seg der, vi som ikke har en egen plen, ja dere ser tegninga. Vi visste jo dette, men man tenker ikke så mye på det før en står der, ikke kunne lufte hundene.. hallo!!

Snuppen min som liksom skal gjøre alt «riktig», lystrer alle disse uvettige ideene, gjør som han blir fortalt og tror han «tar en for laget» ble så lei seg at få ord har kommet ut av hans munn etterpå. Han har ikke gjort noe galt, men sitter faktisk i fengsel. Tre doser vaksiner, og her sitter han. Attpåtil har han blitt både smittet og syk, og kan bli det igjen og igjen.

Jeg vet ikke om det ble en oppvåkning for han, men etter tre doser som ikke hjelper mot noe, så burde vel flere begynne å våkne nå. For meg ble det plutselig noe annet som også slo meg etter jeg tok testen i dag. Hva hvis den slår ut positivt? Med disse reglene hvor en ikke kan være utendørs selv om det ikke er et menneske innenfor hundrevis meter radius, og et angiversamfunn, trusler om bøter og hva det måtte være hvis en lufter hundene sine, som faktisk må ut. Hva gjør vi egentlig? Hahaha.. det er jo bare snuppen min og meg, vi har ingen andre. Det er oss to. Hva hvis vi trenger noe, vi bruker begge viktige medisiner, vi har to hunder, det er så absurd.

Vel, han må bare følge disse reglene, folk må bare mene dette er riktig dette fascistiske helvetet, får jeg påvist covid så går jeg likevel ut med hundene våre, jeg skal også ha frisk luft og bevegelse. Dere kan bare drite i å tro at jeg skal presses til å bli sykere hvis situasjonen blir sådan. Nekte folk og dyr det viktigste en trenger for god helse, fuck off, gi meg bøter, whatever, drit og dra!!

Yours truly, Bunny!

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#covid #korona #isolasjon #fengsel #bunny #bunnytrash

Jeg ser en rød strek – gjør du?

5 Juli 2020: 2.700 dødsfallpå en uke i Europa, vi må stenge ned hele Europa. Bli med på dugnaden ellers er du feig og egoist, vet du ikke pandemien er dødelig og tar liv? Ikke vær en egoist

2 Januar 2022: 35.000 dødsfall på en uke i Europa, pandemien er over vi kan behandle den som influensa. Ta vaksinen ikke vær en egoist som legger press på sykehuset i tilfelle jeg som tar vaksinen trenger sykehusplass selv..

Er det flere som ser en rød strek? Jeg føler ihvertfall at jeg kan gå med hodet hevet og god samvittighet etter dette. Det må nok gjøre vondt for enkelte når de kommentarene dukker opp innimellom som minner fra 2020-2022 på sosiale medier. Det slipper ihvertfall jeg og mange andre å bekymre oss for. Sosiale medier vil nok bli grundig analysert i årene som kommer.

Når tiden er inne for å si høylytt at det foregikk mye, ble sagt mye og gjort mye som aldri skulle ha blitt det så får vi se da hvem som er tøff nok til å ta ansvar og innrømme det. Jeg har ikke noe troen på at det skjer. Når vi eventuelt går tilbake til «normalen» så tror jeg at politikken blir enda mere polarisert mellom ytre venstre og ytre høyre.

Link: Politikeren

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#rødstrek #bunny #bunnytrash

Å bli satt i bås, søke tilhørighet i en gruppe – å være seg selv.

Dypttenkende «Frodith» er på plass i dag med et innlegg som setter litt tankekjør, hos meg ihvertfall. Og først og fremst vil jeg påstå at vi som leser innlegget tolker, analyserer og mener forskjellig om innspillet hennes.

Innlegget handler om «oss og dem» og et ønske om å bare være seg selv og en del av «vi» og ikke «oss og dem».

Hvordan være seg selv og «vi», men ikke «oss og dem»? Er det faktisk mulig?

Jeg mener, og sikkert noen som meg, men nødvendigvis ikke, men trolig noen.. det er vel en gruppe som tenker nokså likt som meg at: det er ikke noe galt med grupper og båser. Vi er alle i mange grupper, og satt i mange båser. Det hadde blitt veldig svart/hvitt uten. Bare grått? Kvinner er jo en gruppe for seg selv, samme er menn. Det er jo vesentlig forskjell på disse to gruppene. Heldigvis tenker jeg.

Selv er jeg «nordlending», «musikkelsker» «homofil», «blogger», «dyreelsker», «grønnøyd», «hvit», «ateist» «nordmann», «norsk», «nasjonalkonservativ», «urban», «sosial», «uføre», «kritisk», «narkoman», «helsearbeider», «kokk», «barnehagemedarbeider», «aktivist», og ifølge andre er jeg også «rasist», «koselig», «høyrevridd», og mye annet.

Siste tiden har jeg fått høre mye at jeg er «konspirasjonsteoretiker» og «antivaxxer».

Mange grupper og båser å bli plassert under. Jeg vet hverken hvilke teorier jeg har tilbragt, og om en skipper noe én gruppe kaller «vaksine» så er en nødvendigvis ikke vaksinemotstander? Men der dukker en ny gruppe opp: «fjols som tror dem vet mer om andre enn man gjør selv». Det er en gruppe slik jeg ser det, som jeg har satt i bås.

Men man må jo ha sådanne grupper også, uten slike så kunne jeg jo ikke kjent på følelsen hvor bra menneske jeg egentlig er. Drittsekker er jo selve fundamentet i følelsen av at andre føler seg bra. Sånn sett elsker jeg drittsekker (herlig gruppe), så mens jeg er inne på det, takk skal dere ha, virkelig! Uten dere hadde jeg ikke visst hvor god jeg er!!

Assholes makes me feel SOO good 😜

Jeg setter meg i noen grupper og båser, og andre setter meg i grupper og båser. Det går for alle, også deg som leser. Human nature. Men disse gruppene, båsene om du vil, definerer deg ikke, du er jo kombinasjonen av de egenskapene, tilhørigheten og gruppene du lever innad. Akkurat dét gjør deg jo unik og helt spesiell. Jeg synes det er helt greit å søke til grupper en føler tilhørighet. Jeg synes det er greit å bli satt i bås. Nødvendigvis ikke akkurat den båsen du setter meg i, men generelt..

Jeg ønsker ikke et stort vi, jeg vil ha forskjeller og mangfold. Men mindre ondskap, hat, terror, korrupsjon og maktsyke. Litt må det være, så man kan diskutere og få litt action, hehe..

Enhver (stort sett) vil være både en del av «dem», «oss», «med» eller «mot» – og «vi». Ha meningsfeller og føle tilhørighet. Det kan en jo virkelig være uten alle smågruppene vil noen påstå. At alle sammen kan jo heller bare være en stor gruppe, et stort «oss», eller «vi». Det er vi jo som menneskerase. Men med bare «oss», eller «vi», uten de mindre båsene, de mindre gruppene så er vi alle enige om alt da og tenker likt, ser like ut og gjør det samme og så videre?!

Jeg har ikke lyst å bli blant dem som skal mene som alle andre, tenke som alle andre, se ut som alle andre som indoktrinert islam eller Koronas Vitner, følge flokken eller underkaste meg, bli en sådan enhet med zombier. Med «vi» forsvinner «jeg», da forsvinner å tenke selv, være seg selv, det unike. Mange mennesker er blitt zombier – det bør vi unngå, det er greit med noen, men et eneste stort «vi» da er det over for oss mennesker, for da er det intet unikt med oss.

Noen innspill?

Liker dere denne bloggen, lik og del gjerne innleggene!! Og følg gjerne Bunny Trash i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#oss #dem #jeg #meg #vi #bås #gruppe #unik #menneske #tanker #frodith #bunny #bunnytrash