Opplys de innvandringsnaive!


Jeg er en person som er overbevist om at en i dagens samfunn er nødt til å ytre sin mening om hva som er rett og galt i samfunnet. Den som tier den samtykker. For at ting skal bli bedre, ikke verre, må en tåle meningsforskjeller, tørre si i fra, og være åpen for endringer der ting har gått i feil retning. Vi lever i et samfunn der våre toppolitikere, storting og regjering består av mennesker som ikke har Norge og det norske folks beste i tankene. De har en egen agenda, sin egen – de tenker på sin situasjon, autoritet, bedre jobb, mer makt og penger til dem selv. Alle andre kan seile sin egen sjø. Politikere og media bedriver hersketeknikker og subjektiv rapportering av det som er viktig i samfunnet. Diskuterer vi feks ruspolitikk, klima eller innvandring blir alle som ikke er oppfattet som politisk korrekte hengt ut eller tildelt kjevelås. Det er uansett, selv i saker det er åpenlyst at politisk korrekthet ikke fungerer, men heller er ødeleggende for samfunnet. Dette er grunner til at samfunnsdebatten går i stå og vi opplever at samfunnet blir verre og verre, og stadig flere får en dårligere livskvalitet.

For eksempel når det gjelder innvandringspolitikk så ser vi at det skjer en høy grad av islamisering. Det resulterer i mer kvinnediskriminering, homofobi, vold, voldtekter, naving og kriminelle handlinger, for å nevne noe. Dette er resultatet av politisk korrekthet hvor en bedriver godhetstyrrani og snillisme, og ikke opplyser om hva islamsk tro faktisk innebærer. Det er, slik jeg ser det, det aller viktigste å opplyse det norske folk og vårt samfunn om.

Folk flest innehar absolutt ingen kunnskaper om hva som står i koranen. De vet ingenting om Hadith og Sira. Sharia-lov er fremmedord. Det norske folk flest vet ingenting om hva islam krever av «sitt folk». De fleste tror det kan sammenlignes med katolisme og kristendom. At islam er en ideologi med masse påbud som rangerer og skiller mellom menn og kvinner, troende og vantro, og i tillegg romantiserer vold, steining og drap, det blir fortiet. «Ikke alle muslimer, islamister og muhammedanere er slik, man kan ikke skjære alle under samme kam» sier mange. Sannheten er at islam er slik. Derfor har islam også symboler, som hijab, nikab, burka, chador, og så videre. Pluss alle moskeene som bygges opp over alt her i samfunnet vårt. Hvordan tror folk egentlig stemningen er i disse moskeene når det faktisk er slik at den ene islamtroende bokstavelig talt biter fingeren av den andre??!! Har noen hørt om at noen har blitt bitt av noen kroppsdeler i en norsk kirke??!

At folk ikke skiller mellom innvandring på individnivå og på gruppenivå, at man ikke har evne eller vilje til å tenke rasjonelt om dette, det er et av de største problemene vi har når det gjelder innvandring og den politikken vi fører. «Når ‘Raju’ og ‘Fatima’, de hyggelige naboene våre er så blide og trivelige, så kan umulig innvandring være et problem». Det er ofte et argument. Det er blodrød og venstrevridd tankegang. Den tankegangen gjør at evnen og viljen ser ikke, forstår ikke, at disse to naboene er bare en del av en gruppe på nærmere en million mennesker her til lands. En gruppe, hvor skummelt nok en høy andel mangler respekt for det samfunnet vi har, vår kultur, norske skikker og verdier, sunt folkevett og oppdragelse. Da sitter man igjen med et resultat som er laaaangt fra det naboene Raju og Fatima gir inntrykk av og fremviser.

Innvandringsnaive bor ofte på steder der det er få innvandrere. (Dette kan sies om norske journalister og politikere spesielt). De fleste tilhører øvre middelklasse og bor hvor det er lavest andel ikke-vestlige innvandrere. De bor ikke på Grønland og Kampen i Oslo, eller på Fjell eller Strømsø i Drammen. Dermed ser de ikke den elendige integreringen, og da ser de heller ikke noe problem. Folk som kjører bil fra A til B, holder til på kontorer, er i møter og ikke beveger seg til fots eller kollektivt i samfunnet, de lever i en boble ser og opplever ikke hva de som virkelig deltar i samfunnet gjør. Når de som faktisk er en del av og lever i det virkelige samfunnet ytrer bekymring for seg selv, sine barn, nære og kjære blir man stemplet som fremmedfiendtlig og rasistisk.

Noe som er helt sykt og tragisk i Norge i dag er alle som tror at vi ikke kan påvirke mengden av innvandrere. De er som Lysbakken og bare glorifiserer et bilde der alle innvandrere burde komme hit og tas imot med åpne armer. Til lille Norge. Problemstillingen rundt vet de lite og ingenting om, og har ikke evne eller vilje til å sette seg inn i det heller. Faktorer som menneskehandel, velferdsflyktninger og lykkejegere avblåser de og ønsker gjerne at dette forblir kun ord. De vil gjerne sette disse ordene inn i fremmedordboken og gjemme den på loftet. Å gjøre noe med årsaken til innvandring er ikke like mye tema som det å «berike» Norge med fremmedkulturer. Ei heller å hjelpe til i nærområdene til hvor flyktningene kommer fra. Å hjelpe mange i stedet for få utvalgte er heller ikke så interessant eller relevant. Så en kan da undres hva som da ligger bak tanken «å hjelpe»?! Jeg så et program på TV der en mann stoppet tilfeldige personer på gaten og spurte om hva de mente om å ta inn flyktninger til Norge og hjelpe dem. Samtlige svarte at det mente de var det eneste riktige. Så ble det hentet en innvandrer. De samme ble så spurt om de kunne ta denne mannen med seg hjem, hjelpe han med mat og et sted å sove. Det ville de ikke!! Er det jeg kaller for blodrøde velgere.. det finnes faktisk et intervju med Jonas Gahr Støre der han blir stilt samme spørsmålene. Han ville også hjelpe sa han, men han ville ikke gjøre det selv!


Så var det tankefeilen hvor de som er både for eller mot innvandring. De tror faktisk at innvandring først og fremst handler om penger. Det ødelegger debatten, for det er feil grunnlag å diskutere på. Innvandringsnaive har en tendens til å tro at den eneste kostnaden ved ikke-vestlig innvandring er økonomisk. Det vil si at en innvandringsskeptiker vil bli sett på som gjerrig og egoistisk, siden vi tross alt har ganske god
økonomi her i landet. Det vi utsetter det norske folk og landet vårt for bagatelliseres. Kriminalitet, utvanning av viktige samfunnsverdier, segregasjon og kulturelle kræsjer utelates og det blir heller laget et glansbilde som et resultat av en konstruert virkelighet. Men litt handler det om penger også, selvfølgelig, for den økonomi som brukes på innvandring i dag er jo allerede en byrde for landet. En byrde som burde gjøre enhver skeptisk. Fattigdommen øker i rasende fart i Norge, særlig blant barnefamilier. Politikerne bruker de eldre og helse for å vinne velgere, men vi ser selv at de eldre og uføre er de største taperne hver gang. En skal være frisk for å være syk, og en skal være ung for å være gammel.

Et gjentakende problem jeg opplever er at så utrolig mange oppfatter og mener innvandringskritikk og innvandringsskepsis er det samme som fremmedfrykt, hat og rasisme. Ganske nyttesløst å diskutere med noen som slenger med leppa og kaller en for disse tingene. Uvitende, ignorante og naive bruker denne metoden. Hyppig!! De ødelegger den sunne debatten og fordummer samfunnet vårt!! Disse samme som fordummer samfunnet vårt har ingen anelse hva integrering egentlig krever, hverken fra enkeltindivid, samfunnet eller landet vårt. At ingen land i verden har klart å løse problemet med integrering av større grupper muslimer, islamister og muhammedanere gjør ikke at det går opp et lys for de innvandringsnaive i belyste Norge. Illevarslende! Ikke engang det faktum at de ikke-vestlige flykter fra noe de selv har skapt, for å skape det på nytt her, for å oppnå samme elendighet som de flyktet fra, ser ikke ut til å påvirke de som sier blankt ja til mer innvandring. Hvordan integrerer man de som ikke har respekt for norsk kultur, skikk, lov og så videre? Hvordan integrerer man noen som i hopetall ikke ønsker integreres? Husk integrering for muslimer, islamister og muhammedanere er det samme som å konverteres. Da er man vantro, og dét er Haram!

Man ser at innvandringsnaive har utrolig liten innsikt i hvordan velferdsstaten henger sammen, hva som gjør en velferdsstat. Det er skummelt hvordan folk tenker. Det er som jeg skrev lengre opp her, om det TV-programmet der folk ville hjelpe, men de ville ikke gjøre det for egen regning. Det er som kjent mye lettere å bruke andres penger enn sine egne. Kunnskapsløsheten er vanvittig. Hva det koster å dele ut alle pengene som vår statsminister Erna Solberg gjør i hytt og pine i utlandet for å kjøpe seg status og makt, og hva det koster med all innvandringen til Norge er enormt. Det finnes ingen pengesekk som varer uendelig med slike kostnader!! Her er ingen magiske bønner og ånder i lamper. Innvandringsnaive ser ikke at mer penger til én ting betyr mindre penger til noe annet. Det som tømmes blir tomt, hvor høy IQ må en ha for å skjønne det?

Nei, alle mennesker er ikke like gode. Det er naivt å tro at det ikke er forskjell på mennesker. Å leve i en boble gagner ikke de rundt deg, hvis du tror du er god fordi du lever i denne naive boblen så vit at du er faktisk ikke det. Kunnskapsløshet og ignoranse fordummer og ødelegger. Den muslimske islamske verden er helt annerledes enn den norske. Det er ren fakta at mennesker fra slike kulturer har svært dårlige forutsetninger for å slutte opp om den norske kultur og levemåte. Det er Haram!!

Islam er en ideologi forkledt som en religion. Det er grunner til det. Å undervurdere islam er det dummeste den norske mann og kvinne kan gjøre!!

Med det avslutter jeg dette innlegget med å si at innvandringspolitikken i Norge må bli strengere, ruspolitikken må endres totalt da den aldri har fungert, og klimahysteriet må dempes. Det har ingen virkning å betale klimakompensasjon når en skal ut å fly, så lenge en flyr blir det samme utslipp, å gi penger til kyniske rike er stupiditet. Norske politikere og media må belyse objektivt, ikke subjektivt. Vi trenger ikke at seriøse forskere hysjes med, og skolestreikende tenåringer med psykiske problemer skal vise veien fremover.

Takk for at dere leser, ha en riktig fin kveld!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#islam #islamisme #islamisering #snikislamisering #muhammedanisme #venstrevridd #blodrød #propaganda #storting #regjering #samfunn #audunlysbakken #lysbakken #innvandsringsnaive #innvandringsnaivitet #innvandringsskepsis #innvandringsskeptikere #innvandringskritikk #innvandringskritikere #innvandringsstopp #stenggrensene #jonasgahrstøre #gahrstøre #støre #erna #solberg #ernasolberg #statsminister #høyre #h #ap #arbeiderpartiet #sv #sosialistiskvenstreparti #sp #senterpartiet #fremskrittspartiet #frp #innvandring #integrering #innvandringspolitikk #ruspolitikk #klimapolitikk #veldferdsstaten #velferd #kultur #politikk #norge

 

10 kommentarer
  1. Nei, å tro at en kan mikse vidt forskjellige kulturer of verdisyn sammen til et lykkelig og innkluderende fargerikt fellesskap, er jo som å tro på julenissen og tannfeen.. En viss suksess kunne vel vært oppnådd i så henseende dersom de hadde spredt de nyankomne over det ganske land, og da primært til områder hvor det er behov for arbeidskraft, og hvor forholdene gir rom for individuell oppfølging av de nyankomne. Å skvise de sammen i drabantområdene og på Grønland, er imidlertid ikke veien å gå.. – Vil de ikke flytte til Alta, Vågsbygd, eller whatever, så velger de også bort Norge. Værre er det ikke!
   Slik jeg ser det, ligger roten til det onde i at det overhodet ikke finnes noen demokratisk mulighet for innvandringsmotstanderne tilhørende venstresiden i norsk politikk. Når det refereres til antallet fremmedkulturelle innflyttere pr.år, lar det jo skinne igjennom at dette er i tråd med velgernes syn. For ut fra det politiske kartet, ser det jo slik ut, da Ap har flest velgere, dernest H, osv, osv. Men.. Nå er det jo også en del andre hensyn å ta under et valg, og svært få muligheter for å stemme frem en strengere innvandringspolitikk.. Det er tross alt en god del av det norske folk som av ulike grunner ikke kan tillate seg å la innvandringspolitikken få avgjøre hvor stemmeseddelen skal plasseres. – Og jeg VET at det finnes svært mange der ute som ønsker seg FrP’s løsninger på dette området, men ikke kan tillate seg å stemme partiet fordi politikken deres forøvrig faller for uheldig ut for folk i deres situasjon! Vi er rett og slett pokka nødt til å få et innvandrerskeptisk alternativ på venstresiden også!

  2. Det er det beste og mest konstruktive jeg har lest som omhandler innvandring. Basert på fakta, go så til de grader belysende i forhold til den såkalte innvandringsdebatten, som i stor grad er ikke eksisterende, da det konsekvent kun fokuseres på å fremstille innvandring som positivt. Jeg mener også at det må settes fokus på arbeidsinnvandring fra tideligere øst-europeiske land. De koster også samfunnet eller oss skattebetalere mye penger, men det som koster mest er at yrkesfaglig utdanning vannes ut fordi, det er billigere å ansette folk uten en fagutdannelse og et fagbrev, enn å sørge for at landets ungdom som tar en praktisk yrkesrettet utdannelse, skal få en lærlingeplass og et fagbrev. For da er tarifflønnen mye høyere enn å ta inn tusner av arbeidsinnvandrere som kan lønnes på minste tariff, samtidig som kone og barn kan sitte i hjemlandet og motta blant annet barnetrygd, de som kommer, jobber og ikke får fornyet arbeidskontrakt/blir arbeidsledige kan sitte hjemme å motta arbeidsledighetstrygd, som etter bare noen måneder utgjør mere enn en årslønn for å jobbe i hjemlandet. Når vi i tillegg som du sier skal betale regningen for de som ikke vil integreres, ikke vil jobbe, ikke ta opp lån i banken for å kjøpe bolig hvis de kan, fordi i deres kultur er det ikke lov å ta renter for lånte penger, og som da velger å leve på hardarbeidende menneskers skatte og avgiftsinnbetalinger, og leve på felleskapets goder, uten selv å ville bidra eller løfte en finger for felleskapet. Ja da er snart alle pengesekker og skattekister tomme.

  3. Det er så nitrist å bo i Norge nå. Jeg har hele mitt liv trodd at vi nordmenn jobbet mot et mål. Jeg trodde vi jobbet for å bygge verdens beste, rikeste, tryggeste og fredligste land. Jeg trodde vi jobbet mot dette målet siden tyskeren dro i 1945. Målet vårt var å lage verdens beste land, for oss nordmenn. Trodde jeg.

   Også oppdager jeg nå at målet vårt er utrydde oss selv, knuse landet og donere restene til barbarer og kannibaler fra afrika og arabistan. Barbarer som aldri har gjort noe annet enn å krige, drepe hverandre og lage problemer. Vi har jobbet beinhardt i snart 80 år for å nå dette målet… Man får jo lyst til å henge seg.

   Så jeg gir opp. Jeg har gitt opp. Jeg har ikke lenger noen interesse av å jobbe for Norge. Jeg vil mye heller brenne ned hele landet for å være sikker på at barbarene ikke får noen som helst. Dette er den største skuffelsen jeg har opplevd, her har jeg gått rundt og trodd at vi jobbet mot et bra mål, et mål som kom til å gjøre ting enda bedre for oss nordmenn. Så feil kan man altså ta. Så til helvete med alt, nok er nok. Jeg er ferdig med dette landet.

  4. Det er godt beskrevet om både innvandrere politik og Islam Tobias el. Whatever you called.
   Men du må forstod det at slik vi mennesker kom fra forskjellige bakrunn land tradisjon osv. Og du MÅ ikke mixed mellom religion og mennesker tro. Det jeg ment, Islam dosent teach us to kill,voldtatt,krig heller IKKE Al-quran tvunget oss til å må ha hijab, burka osv for kvinner. Men så har det beskrevet om måte vi cover us og det er beskrevet hvorfor. Det vil si, vi cover our self når vi føles riktige. Og tidlig nok hadits er mennesker omfattet det vil si, mennesker observasjon måte de beskrive samfunnet i hadits.
   Jeg tvers i mott norsk samfunnet blir udemokrati pga. Religion men jeg tror dette er bare et langt 8 år provokert politikene som vil involverte i selve religion/ troene mennesker livet. Også hvem som vil tegne en stor Prophet Muhammed som slik han ( som borte nå ) beskrevet! Vi er muslim heller aldrig kunne tenkt denne godeste,fineste snilleste menneske i JORDE og tegne ham med 2 kvinner.
   Andre ting, ARBEID for bygge samfunnet er en valg i hver individuelt. Så kom deg med hele deg å arbeid for det er SUNT å vare med på aktivitet. 😉 its Educated you.

   1. «Islam dosent teach us to kill, voldta, krig» so why do you in the of islam? Taqiyya!! Mohammed var ingen profet, han var en landeveisrøver som har lurt alle muslimer.

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg