Forventer massesøksmål mot staten!!


«Vi er midt inne i en alvorlig pandemi. Ellers hadde ikke regjeringen satt inn slike tiltak. I en pandemi er det selvsagt å være med på dugnaden».

Er det tiltakene som beviser pandemien og ikke omvendt? Er det prisen på en vare som beviser kvaliteten? Er keiserens nye klær flotte, bare fordi prisen var høy og alle jubler og klapper?

Den underliggende forestillingen og grunnmuren i denne form for omvendt logikk er troen på at regjeringen, styresmakter og autoriteter handler for vårt eget beste. De fatter avgjørelser på våre vegne og deres redelige motiver er det farlig å trekke i tvil. Slik tenker barn i forhold til sine foreldre, fordi trygghet er viktigere enn sannhet. Tryggheten ved å tilhøre fellesskapet forsterker frykten for å være uten. Derfor er det bedre å gå i takt for å være på den sikre siden.

Men tjener myndighetene virkelig våre interesser? Viser ikke realitetene med all tydelighet at regjeringen handler på vegne av internasjonale utenom-demokratiske aktører som WHO, World Economic Forum, legemiddelindustrien og verdens finanselite? Hva hvis myndighetene bare mottar ordre fra ytre krefter og er på god vei til å innføre hva de samme aktørene åpent beskriver som framtidens høyteknologiske kommunistiske samfunn inn under en verdensregjering? Den samme agendaen om en ny verdensorden mange av våre politikere, kronprinsen inkludert, bærer symbolet av på jakkekraven.

Bare det økonomiske aspektet ved pandemien burde få varsellampene til å lyse selv blant de mest godtroende. Bill Gates og andre som tilfeldigvis har aksjer i legemiddelindustrien kan nå se fram til astronomiske fortjenester nå som ordrebøkene fylles opp med bestillinger på flere milliarder vaksiner og som kan knapt leveres raskt nok. Alt sammen tungt markedsført av media hvor de tilfeldigvis også er eiere og har full kontroll. Bukkene passer ikke bare havresekken, de eier hele åkeren.

Er det ikke etter et år med dugnad litt kjipt å oppdage at dem på toppen aldri har tjent mer penger? Og enda mer om en har gjort en rekke personlige forsakelser. Avlyst 17.mai, ingen russefeiring, brylluper, begravelser, konserter, fester og store deler av sitt sosiale liv satt på langtidsparkering. Eldre som ble nektet besøk av pårørende og døde alene. Næringsvirksomhet som opphørte. Alle de rapportere selvmordene.

Prisen vi har betalt for denne dugnaden begynner å bli svært høy. Er det slik at jo høyere denne prisen blir, så viser det bare hvor alvorlig pandemien er? Eller er det omvendt? Jo, høyrere pris vi betaler, – jo, større er bedraget?

Teksten over er lånt fra Christian Paaske.


Så over til grunnloven og menneskerettighetene:

Jusprofessor Hans Petter Graver mener norske myndigheter kunne tapt et søksmål hvis det hadde kommet opp for retten at flere koronaforbud er brudd på våre menneskerettigheter.

Flere regler i koronatiltakene er for inngripende, mest av alt de reglene som avskjærer familier fra å ha kontakt med hverandre. Forbudet mot å ha mer enn to personer på besøk i egne hjem er da særlig overtramp. Hvordan kan noen bestemme dette for andre?! Mennesker sitter inneklemt som sild i tønne på busser og i kollektiv trafikk sammen med flere titalls fremmede på vei til og fra matvarebutikker, jobber og så videre, men kan ikke sosialiseres med nære og kjære i egne hjem?!

Til NRK sier jusprofessor Hans Petter Graver at det er «uproporsjonalt å straffe folk for å ha besøk», og at det mest sannsynlig strider med grunnleggende rettigheter. «Det kan godt være» uttalte han.

Vi risikerer en utvikling der folk anser det normalt at naboer angir hverandre, og der politi går inn i private leiligheter og hjem for å telle antall personer etter henvendelse fra naboer eller andre.

Graver uttalte seg også om at reglene som er satt vedrørende karantenehotell er betenkelige med sine skjønnsmessige kriterier om hva som er «nødvendige» reiser. Det er ikke etablert noe system som gjør at folk kan få begrunnelse eller mulighet til å klage. Det er muligens ulovlig.

Andre jussprofessorer er enige. For eksempel jusprofessor Geir Woxholth mener kravet om opphold på karantenehotell kan være i strid med menneskerettighetene. Å nekte folk retten til å være i egne hjem og pålegge mennesker økonomiske utlegg de nødvendigvis ikke har råd til.

Myndighetene bedriver frihetsberøvelse!

UiB-professor Hans Fredrik Marthinussen har oppfordret personer som har mottatt bøter for å være samlet i private settinger å nekte vedta eller betale disse.

Retten til privatliv er beskyttet av grunnloven § 102 som sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Det samme sier Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen artikkel 8.

Jeg er med på massesøksmål, bare fortell meg hvor jeg skal signere!!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#regjering #myndigheter #privatliv #menneskerettigheter #grunnloven

 

18 kommentarer

Siste innlegg