Norge må tåle bønnerop!

Dette er linken til underskriftskampanjen, klikk her ——> Nei til muslimske bønnerop i Norge!!

Noen fakta om moskeer i Norge basert på tall til og med 2018. Totalt var det per 2018 blitt til 219 moskeer i Norge i 83 av landets 422 kommuner, og i alle landets fylker. Den gang var det 159 156 medlemmer tilknyttet moskeene som tilsammen mottok 180 millioner kroner året i offentlig støtte.

Det er lenge siden listen over moskeer i Norge er blitt oppdatert, så det er en del flere enn de 219 som norsk media stadig henviser til, for eksempel Maryam moske Kristiansand. Vi hører heller ikke så mye om planer for å bygge ut moskeer, som moskeen på Jekteviken i Bergen der planen nå er å bygge ut moskeen på nåværende tomt. Moskébygget er planlagt på 1500-3000 kvadratmeter.

Kommunen med høyest antall medlemmer er Drammen der det finnes 11 168 medlemmer (16,25% av innbyggerne) fordelt på 21 moskeer. Her ble blant annet Landfalløya Kapell kjøpt av den muslimske gruppen Al Ghazali via stråmenn for å skjule hva de ønsket å bruke bygget til. Dette i viten om at eierne mest sannsynlig ikke ville solgt det til dem hvis de visste at bygget skulle gjøres om til en moske og at alle kors og kristne symboler ville bli revet ned.

Adventistkirken på Bragernes i Drammen ble kjøpt opp og gjort om til moske, kirker fjernes moskeer settes opp og ekspanderer.

Moskeen på Fjell i Drammen som nå får mye oppmerksomhet fordi de ønsker å være første moskeen i Norge til å begynne med bønnerop, en forgjenger for de andre moskeene som det nå nærmer seg 300 av, de fikk tillatelse til å bygge under forutsetningen at det ikke skulle være bønneutrop.

Desember 2019 kom det fram at regjeringen hadde gitt den omstridte menigheten «Islamske Kultursenter» over 700.000 kroner for å kjøpe og konvertere en over 100 år gammel baptistkirke i Stavanger til moské. Det er dette trossamfunnet, Det Islamske Kultursenter, som ble etterforsket for å holde barn på koranskoler, fordekt som SFO, med overnatting, dette i Mjøndalen, Drammen og Oslo.

Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold prøvde seg på en snarvei til å reise et nytt forsamlingslokale nå under pandemien. De kjøpte en eiendom i Skjeberg ved Sarpsborg og Fredrikstad for 4 millioner kroner. De hadde ikke søkt om tillatelser, og da kommunen fikk tips om at det foregikk byggearbeid på eiendommen, ble det foretatt en befaring. Moskéledelsen fikk der og da stoppordre da viste det seg at en moske var under oppbyggning. Ledelsen forklarte da at dette skulle bli et forsamlingslokale, ikke en moské, men en «nesten-moske».

Det er nok en del ulovlige «nesten-moskeer» her i Norge også. Bildet under viser de offisielle moskeene i 2018. Tallene inni hvert «merke» viser rekkefølgen de ble satt opp.

Oslo var i 2018 på andreplass hva gjelder antall moskeer per innbyggere med 81 650 medlemmer (12,12% av innbyggerne) fordelt på 57 moskeer.

De 2 første moskeene i Norge ble grunnlagt i 1974. Det høyeste antall moskeer etablert i løpet av ett år var i 2002. Da ble det etablert 16 moskeer. Fra 2018 har antall moskeer ikke blitt oppdatert. Nye moskeer omtales som enkeltsaker i lokale eller mindre media. De største mediene har berøringsangst.

Det som er helt sikkert er at i Norge per 2018 var det likt med Frankrike hva antall moskeer per innbygger angår. Men i dag legges det ned  moskeer i stor skala i Frankrike, mens islam blir større og større i lille Norge. Her ønskes det bønnerop i moskeene, det vil si at en vil måtte tåle å høre gauling fra moskeene, utrop som lyder slik:

«Allah er større, Allah er større. Jeg vitner at det ikke finnes noen annen guddom enn Allah. Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud. Kom til bønn. Kom til fremgang. Allah er større (enn alt), Allah er større (enn alt). Det finnes ingen annen guddom enn Allah!!».

For tre dager siden ble det laget et opprop «Nei til muslimske bønnerop i Norge». Dette er blitt delt så lite som under 20 000 ganger, det som er enda mer bemerkelsesverdig er at under 8000 mennesker i Norge har signert dette oppropet. Altså nesten ingen. Bydelen Fjell, Austad og Danvik hvor den potensielle første moskeen i Norge til å starte med bønnerop står er det alene over 10 000 mennesker som bor. Så etter tall og statistikker å dømme så ønsker faktisk det norske folket bønnerop fra moskeer?!

Jeg ønsker det ikke, konsekvensene av dette kan bli Midtøsten. Jeg ber dere signere oppropet, link øverst i innlegget her.

Når dere har signert så vil dere motta en e-post med en link for å bekrefte signaturen. Husk å bekrefte!!

Følg gjerne bloggen i egne grupper på Facebook og MeWe, dette er den mest alternative og beste bloggen i landet – velkommen!

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#islam #moské #samfunn #islamisme #koranen #muhammed #jihad #sharia #flytting #islamisering #bønnerop #islamisering #allah #indoktrinering #norge #drammen #fjell #opprop #bunnytrash

36 kommentarer

Siste innlegg