Ét liv, det er hva du får!

Jeg orker ikke den tråden de manipulerte, og eliten, mener vi skal henge i og spinne rundt.

Den tråden jeg ser styrken i, tråden som det ikke reklameres for, den som tenkes om. Den som spinnes og som er magefølelsen. Den er her. Ikke der!

Tankene mine, det å skille fornuft fra propaganda, det å ikke la seg lure av en konstruert virkelighet, det er viktig, livet er som blomster, skal ikke tråkkes på.

Vi skal ikke bare overleve, ikke bare eksistere, vi skal leve, la det vi har sammen, vokse og gro! Vi skal ikke tvinges til taushet, vi må si fra, ikke bare du og jeg eller vi to, men alle oss som ønsker og føler, la livet blomstre!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#livet #blomster